Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Aulis Sallinen
Aulis Sallinen syntyi vuonna 1935 Salmessa, ja häntä pidetään yleisesti Jean Sibeliuksen luonnollisena seuraajana. Tämä suomalainen muusikko aloitti opettelemalla viulunsoittoa, ja sävelsi ensimmäiset teoksensa ollessaan teini-ikäinen. Hän opiskeli Sibelius-Akatemiassa, ja myöhemmin myös opetti samassa oppilaitoksessa. Hänen saavutuksiinsa kuuluu—Suomen Yleisradion sinfoniaorkesterin johtajuus, Suomen säveltäjäyhdistyksen puheenjohtajuus, TEOSTOn (Suomen tekijänoikeusyhdistyksen) johtokunnan jäsenyys - myöhemmin puheenjohtajuus. Lisäksi hän kuului Suomen Kansallisoopperan johtokuntaan useiden vuosien ajan.
Sallinen on Kuninkaallisen Musiikkiakatemian jäsen ja Turun ja Helsingin yliopistojen kunniatohtori, ja hän rikastutti musiikkiyhteisöä koko uransa ajan arvostettuna säveltäjänä. Yksi arvokkaimmista kunnianosoituksista oli Sallisen nimittäminen elinikäiseksi taiteiden professoriksi Suomen hallituksen toimesta vuonna 1981. Se oli lajissaan ensimmäinen hallituksen tekemä nimitys. Tämän nimityksen ansiosta Sallinen sai mahdollisuuden ryhtyä päätoimiseksi säveltäjäksi.
Hänen sävellyksiinsä kuuluu jopa kahdeksan erikoislaatuista sinfoniaa sekä monia laulettuja konserttikappaleita. Yksi näistä on Dies Irae, joka esittää vision planeettamme tuhosta apokalypsissä. Elämän ja kuoleman lauluja kirjoitettiin vuonna 1994, ja se ilmaisee Sallisen uskoa ihmisyyteen. Sallinen sävelsi koko sydämellään ja toi omat uskomuksensa ja vakaumuksensa töihinsä, jotka hän jakoi koko maailman kanssa.

5 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FinnishPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 

Aulis Sallinen

 

Aulis Sallinen syntyi vuonna 1935 Salmessa, ja häntä pidetään yleisesti Jean Sibeliuksen luonnollisena seuraajana. Tämä suomalainen muusikko aloitti opettelemalla viulunsoittoa, ja sävelsi ensimmäiset teoksensa ollessaan teini-ikäinen. Hän opiskeli Sibelius-Akatemiassa, ja myöhemmin myös opetti samassa oppilaitoksessa. Hänen saavutuksiinsa kuuluu: Suomen Yleisradion sinfoniaorkesterin johtajuus, Suomen säveltäjäyhdistyksen puheenjohtajuus, TEOSTOn (Suomen tekijänoikeusyhdistyksen) johtokunnan jäsenyys - myöhemmin puheenjohtajuus. Lisäksi hän kuului Suomen Kansallisoopperan johtokuntaan useiden vuosien ajan. 

 

Sallinen on Kuninkaallisen Musiikkiakatemian jäsen ja Turun ja Helsingin yliopistojen kunniatohtori, ja hän rikastutti musiikkiyhteisöä koko uransa ajan arvostettuna säveltäjänä. Yksi arvokkaimmista kunnianosoituksista oli Sallisen nimittäminen elinikäiseksi taiteiden professoriksi Suomen hallituksen toimesta vuonna 1981. Se oli lajissaan ensimmäinen hallituksen tekemä nimitys. Tämän nimityksen ansiosta Sallinen sai mahdollisuuden ryhtyä päätoimiseksi säveltäjäksi.

 

Hänen sävellyksiinsä kuuluu jopa kahdeksan erikoislaatuista sinfoniaa sekä monia laulettuja konserttikappaleita. Yksi näistä on Dies Irae, joka esittää vision planeettamme tuhosta apokalypsissä. Elämän ja kuoleman lauluja kirjoitettiin vuonna 1994, ja se ilmaisee Sallisen uskoa ihmisyyteen. Sallinen sävelsi koko sydämellään ja toi omat uskomuksensa ja vakaumuksensa töihinsä, jotka hän jakoi koko maailman kanssa.

 

FinnishPod101.comVerified
Saturday at 5:26 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Elsie Parker,


Firstly, thank you for the link! it is a nice add on to this lesson. Thank you also for the added information. I am sure many student colleagues will find it valuable. About the singing and texts, I am not the right person to answer that due to my inadequate knowledge about this topic.


"Tee toisille niin kuin haluat itsellesi tehtävän." Well, this has a biblical sound but can be used in common language too.

"Tee toisille niin kuin haluat heidän tekevän sinulle" would be more today's common language though.


Hän sävelsi monia kauniita sinfonioita."

="He wrote many beautiful symphonies." should really be "He COMPOSED many beautiful symphonies."

Yes, Elsie. Thank you for pointing this out. This is a more accurate and better translation, although it is not so wrong to say "he wrote..."


If you have any questions, please let us know.

Thank you.

Aarni

Team FinnishPod101.com


Elsie Parker
Wednesday at 11:31 am
Your comment is awaiting moderation.

In this lesson:

Hän sävelsi monia kauniita sinfonioita."

="He wrote many beautiful symphonies." should really be "He COMPOSED many beautiful symphonies."


Almost the same meaning, but since we are learning the new word

"säveltäjä" =composer, may as well drill in "sävelsi"- composed, too.

ELSIE PARKER


Elsie Parker
Wednesday at 11:26 am
Your comment is awaiting moderation.

In this lesson vocubulary words, the sentance is used:

"Tee toisille niin kuin haluat itsellesi tehtävän."=

"Do unto others as you would have them do unto you.'"


Does the Finnish way of saying this sound like a poetic/older Biblical "saying",

(like the English version), or is it

fairly modern sounding normal Finnish?

Kiitos...

ELSIE PARKER

Elsie Parker
Wednesday at 11:18 am
Your comment is awaiting moderation.

Moi-

Here is a link to a youtube performance of Sallinen's "Dies irae"

from

Elaman ja kuoleman lauluja (Songs of Life and Death)

Powerful music

https://www.youtube.com/watch?v=R_5G5xg7YL4


I know this text as a famous Latin text"Dies irae" from the Requiem Mass.

Is the Finnish text the same ? I can not understand what they are singing, really.

Anything like the Latin:

"day of wrath, day of judgement... when the word is comsumed to ashes"?


I have seen his opera "Punainen viiva" "The Red Line" performed live in New York.

Also powerful, political.

Great stuff. Sallinen is still alive...83 years old.

ELSIE PARKER

The opera is about the election to the new Parliament of Finland, the

first in the world in which female members were elected. Such a great country, Finland!