Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Frans Eemil Sillanpää
Frans Eemil Sillanpää sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1939. Tämä suomalainen kirjailija syntyi pienessä Hämeenkyrön pitäjässä, ja oli ainoa perheensä eloonjääneistä lapsista. Kaikkiaan hän kirjoitti yli 15 teosta vuosina 1916-1945. Sillanpään kirjoja on käännetty useille kielille.
Sillanpään perhe oli hyvin köyhä, ja koko heidän kotikylänsä kärsi köyhyydestä. Koulu oli hyvin pieni kiertokoulu, mutta jotenkin sattumalta Sillanpää päätyi oikeaan kouluun, jossa hänen opettajansa huomasivat pojan olevan hyvin älykäs. Kyläläiset vakuuttivat Sillanpään vanhemmat siitä, että heidän poikansa pitäisi lähettää oppikouluun läheiseen Tampereen kaupunkiin. Niinpä vanhemmat säätivät rahaa ja lähettivät poikansa oppikouluun.
Opinnoissaan Sillanpää keskittyi aluksi biologiaan. Myöhemmin hän aloitti lääketieteen opinnot Helsingin yliopistossa, ja eräs hyväntahtoinen mies tarjosi hänelle asunnon ja alkoi kustantaa opintoja. Tänä aikana Sillanpää aloitti runsaan alkoholin käytön ja rakastui kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Viiden vuoden kuluttua hänen hyväntekijänsä päätti, ettei enää maksaisi Sillanpään opintoja. Sillanpää säästi itselleen sen verran rahaa, että pystyi muuttamaan takaisin kotiinsa vanhempiensa luo, jotka elivät vielä suuremmassa köyhyydessä, kuin hänen lähtiessään.
Palattuaan kotikyläänsä, Sillanpäästä tuli kirjailija ja maanviljelijä, ja hän suunnitteli uraa lehtimiehenä. Hän tapasi myös tytön, jonka kanssa meni lopulta naimisiin. Heille syntyi kahdeksan lasta. Noin puoli vuotta vaimonsa kuoleman jälkeen Sillanpää meni uusiin naimisiin pian saatuaan sähkeen, jossa kerrottiin hänen voittaneen Nobelin kirjallisuuspalkinnon.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FinnishPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

 

Frans Eemil Sillanpää

Frans Eemil Sillanpää sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1939. Tämä suomalainen

kirjailija syntyi pienessä Hämeenkyrön pitäjässä, ja oli ainoa perheensä eloonjääneistä

lapsista. Kaikkiaan hän kirjoitti yli 15 teosta vuosina 1916-1945. Sillanpään kirjoja on

käännetty useille kielille.

Sillanpään perhe oli hyvin köyhä, ja koko heidän kotikylänsä kärsi köyhyydestä. Koulu oli

hyvin pieni kiertokoulu, mutta jotenkin sattumalta Sillanpää päätyi oikeaan kouluun, jossa

hänen opettajansa huomasivat pojan olevan hyvin älykäs. Kyläläiset vakuuttivat Sillanpään

vanhemmat siitä, että heidän poikansa pitäisi lähettää oppikouluun läheiseen Tampereen

kaupunkiin. Niinpä vanhemmat säätivät rahaa ja lähettivät poikansa oppikouluun.

Opinnoissaan Sillanpää keskittyi aluksi biologiaan. Myöhemmin hän aloitti lääketieteen

opinnot Helsingin yliopistossa, ja eräs hyväntahtoinen mies tarjosi hänelle asunnon ja alkoi

kustantaa opintoja. Tänä aikana Sillanpää aloitti runsaan alkoholin käytön ja rakastui

kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Viiden vuoden kuluttua hänen hyväntekijänsä päätti, ettei

enää maksaisi Sillanpään opintoja. Sillanpää säästi itselleen sen verran rahaa, että pystyi

muuttamaan takaisin kotiinsa vanhempiensa luo, jotka elivät vielä suuremmassa

köyhyydessä, kuin hänen lähtiessään.

Palattuaan kotikyläänsä, Sillanpäästä tuli kirjailija ja maanviljelijä, ja hän suunnitteli uraa

lehtimiehenä. Hän tapasi myös tytön, jonka kanssa meni lopulta naimisiin. Heille syntyi

kahdeksan lasta. Noin puoli vuotta vaimonsa kuoleman jälkeen Sillanpää meni uusiin

naimisiin pian saatuaan sähkeen, jossa kerrottiin hänen voittaneen Nobelin

kirjallisuuspalkinnon.