Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Amoc
Mikkal Morottaja, joka tunnetaan nimellä Amoc, on uusi tulokas rap-musiikin maailmassa. Hän on 20-vuotias ja laulaa yhdellä maailman harvinaisimmista kielistä—Inarin saamenkielellä, jota puhuu kielellisen sukupuuton uhkaama suomalainen yhteisö. Kieltä puhuu vain 300-400 ihmistä, joten Amoc on erittäin erikoistunut esiintyjä. Hänellä on hyvin matala ääni, joka resonoituu murinaksi hänen laulaessaan. Sen lisäksi, että Amoc laulaa harvinaisella kielellä, hänen ainutlaatuinen äänensä tuottaa soundin, jota hänen faninsa arvostavat. Amocin lyriikat ovat hänen luomansa äänen vastakohta - ne ovat intensiivisiä, rap-tyylisiä ja syvästi liikuttavia.
Alueen lapset oppivat kieltä päivähoidossa, minkä ansiosta he ymmärtävät Amocin rap-musiikkia - huolimatta siitä, että kieli on niin harvinainen. Vaikka lyriikat ovat paikoin melko aggressiivisia, vanhemmat soittavat usein Amocin musiikkia jopa pienille lapsille iskostaakseen heihin ylpeyden tunteen omaa kieltään kohtaan.
Amocin murisevasta äänestään on tullut fanien suosikki. Uusi soundi, huolimatta yleisölle esitetyistä sanoista, viehättää nuorempia sukupolvia. Uusien asioiden etsiminen on siirtymäriitti nuorille heidän siirtyessään kohti aikuisuutta.

8 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FinnishPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

FinnishPod101.comVerified
Tuesday at 12:05 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Elsie,

Thank you again for your feedback.

Yes, This is correct. It is really not "music style", just "music". 👍

"Music style" in Finnish is "musiikkityyli".


Let us know if you have any question.

Cheers,

Aarni

Team FinnishPod101.com

Elsie Parker
Saturday at 8:51 am
Your comment is awaiting moderation.

A sentance used in this lesson to make use of the new word "aggressiivinen" is

"Aggressiivinen musiikki viehätti ongelmaista teiniä." =

"The aggressive music style was attractive to the troubled teen."


It is really not "music style", just "music". There is no word in in this sentance having to do with STYLE.

Right?

ELSIE PARKER

FinnishPod101.comVerified
Wednesday at 12:03 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Elsie,

Thank you for your postings.


"Hän uhkasi viedä naisen lapsen" ="He threatened to take her child away."

shouldn't it translate to "He threatened to take THE WOMAN'S child away". ?

Yes, that is more correct. Thank you for sharing this.


since there is no "c" in native Finnish words,

is the spelling of the "stage name" Amoc (not with the usual "k")

meant to sound/look foreign/exotic to Finnish people?

Is there a letter "c" in the Sami language?

I think "Amoc" is his artist name. Also, they use letter "C" but it is used only in foreign loanwords. (based on internet information)


English translation, there are only 4 recordings, and there are not enough recordings to FINISH (!)

the dialogue. There are only 3 full sentences with a recording.

In these series, we did record it in English this way but thank you for the feedback. We’ll consider it for our future development. Great you shared these YouTube videos about Amoc here! Thank you!


The Wikipedia article I read on Amoc states that " Amoc's stage name is an acronym for Aanaar Master of the Ceremony."

Do you know if he is still making music/giving concerts?

Sorry, Elsie. We don't know this. Hopefully, Google can help you more with this.


Let us know if you have any questions.

Cheers,

Aarni

Team FinnishPod101.com
Let us know if you have any question.

Cheers,

Aarni

Team FinnishPod101.com

Elsie Parker
Wednesday at 10:33 am
Your comment is awaiting moderation.

The Wikepeidia article I read on Amoc states that

" Amoc's stage name is an acronym for Aanaar Master of the Ceremony."

I do not know who Aanaar is but that explains the name and it's spelling.

So some English figures in there, too...master of ceremonies.


He is now 34 years old.

Do you know if he is still making music/giving concerts?

ELSIE PARKER

Elsie Parker
Tuesday at 8:52 am
Your comment is awaiting moderation.

Moi-

In the Finnish part of this lesson's diaglogue, each if the 13 sentance has a separate recording.

But in the English translation, there are only 4 recordings, and there are not enough recordings to FINISH (!)

the dialogue. There are only 3 full sentances with a recording.

Please fix these!

Kiitos.

ELSIE PARKER


I did find a few Youtubes of Amoc

https://www.youtube.com/watch?v=39wwX_pdXPQ

https://www.youtube.com/watch?v=DU8I6JU-NXI&list=RD39wwX_pdXPQ&index=2

Elsie Parker
Tuesday at 8:08 am
Your comment is awaiting moderation.

Moi-

since there is no "c" in native Finnish words,

is the spelling of the "stage name" Amoc (not with the usual "k")

meant to sound/look foreign/exotic to Finnish people?


Is there a letter "c" in the Sami language?

Kiitos.

I'm trying to remember the Finnish word for "nom de plume", "stage name" in Finnish. It was just in one of my

last lessons. Taiteilijanimi?

Kiitos.

I will check Amoc out on Youtube, see if there examples of him singing.

Elsie Parker

Elsie Parker
Tuesday at 7:50 am
Your comment is awaiting moderation.

In this lesson, in the vocabulary word used in sentances,


the phrase

"Hän uhkasi viedä naisen lapsen" ="He threatened to take her child away."

shouldn't it translate to "He threatened to take THE WOMAN'S child away". ?


Elsie Parker