Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Finnish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Nainen tiedustelee aineiston kiertokulun järjestelmästä kirjastossa.
Kuinka monta aineistoa he lainaavat kerrallaan?
Anteeksi. Voisitteko näyttää minulle miten voin lainata kirjoja?
Onko tämä ensimmäinen kerta kun käytätte tätä kirjastoa?
Kyllä.
No sitten, minä selitän säännöt teille. Tässä kirjastossa, voitte lainata jopa kuusi kirjaa ja viisi CD:tä tai DVD:tä per henkilö. Voitte kuitenkin lainata enintään kymmenen tuotetta yhteensä. Laina-aika on kaksi viikkoa ja jos haluatte pidentää laina-aikaa, uusittehan sen ennen kuin se vanhenee.
Voinko myös lainata aikakausilehtiä ja sanomalehtiä?
Sanomalehtiä et voi lainata, mutta aikakausilehdet ovat saatavilla viimeisintä numeroa lukuunottamatta.
Voinko palauttaa ne postitse?
Emme voi hyväksyä niiden palautusta postitse. Tulettehan kirjastoon palauttamaan ne. Sulkemisajan jälkeen, voitte laittaa ne palautuslaatikkoon sisäänkäynnin vieressä. Mutta älkää käyttäkö palautuslaatikkoa jos aineistonne ovat myöhässä.
Ymmärrän. Kiitos erittäin paljon.
Kuinka monta aineistoa he lainaavat kerrallaan?
Nainen tiedustelee aineiston kiertokulun järjestelmästä kirjastossa.
Kuinka monta aineistoa he lainaavat kerrallaan?
Anteeksi. Voisitteko näyttää minulle miten voin lainata kirjoja?
Onko tämä ensimmäinen kerta kun käytätte tätä kirjastoa?
Kyllä.
No sitten, minä selitän säännöt teille. Tässä kirjastossa, voitte lainata jopa kuusi kirjaa ja viisi CD:tä tai DVD:tä per henkilö. Voitte kuitenkin lainata enintään kymmenen tuotetta yhteensä. Laina-aika on kaksi viikkoa ja jos haluatte pidentää laina-aikaa, uusittehan sen ennen kuin se vanhenee.
Voinko myös lainata aikakausilehtiä ja sanomalehtiä?
Sanomalehtiä et voi lainata, mutta aikakausilehdet ovat saatavilla viimeisintä numeroa lukuunottamatta.
Voinko palauttaa ne postitse?
Emme voi hyväksyä niiden palautusta postitse. Tulettehan kirjastoon palauttamaan ne. Sulkemisajan jälkeen, voitte laittaa ne palautuslaatikkoon sisäänkäynnin vieressä. Mutta älkää käyttäkö palautuslaatikkoa jos aineistonne ovat myöhässä.
Ymmärrän. Kiitos erittäin paljon.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FinnishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?