Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Finnish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Nainen raportoi pomolleen kyselyn tuloksista.
Mikä kaavio edustaa työntekijöitä B-osastolta?
Me pyysimme 200 työntekijää vastaamaan kyselyyn kuntoilutavoistaan viime viikolla. Kysymys oli kuinka monta tuntia viikossa he kuntoilevat, ja tässä ovat tulokset.
Veditkö yhteen tulokset A- ja B-osastoilta erikseen?
Kyllä. Ja meillä oli neljä eri vaihtoehtoa: "vähemmän kuin tunnin", "noin 1-2 tuntia", "noin 3-5 tuntia", ja "6 tuntia tai enemmän".
Niin molemmat osastot vastasivat "1-2 tuntia" eniten. Näyttää siltä, että he kuntoilevat kerran viikossa.
Kyllä, toiseksi yleisin vaihtoehto oli "noin 3-5 tuntia" osastolle A, mutta "vähemmän kuin tunnin" osastolle B.
Hmm, edes 10%:a B-osaston työntekijöistä ei ulkoile enempää kuin 6 tuntia.
Se on oikein. Joten ajattelin isännöidä urheilutapahtuman, johon kuka tahansa voi vapaasti osallistua.
Se on hyvä idea. Se antaisi työntekijöille myös hyvän mahdollisuden olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Jätän sen järjestämisen sinulle.
Hyvä on, teen parhaani.
Mikä kaavio edustaa työntekijöitä B-osastolta?
Nainen raportoi pomolleen kyselyn tuloksista.
Mikä kaavio edustaa työntekijöitä B-osastolta?
Me pyysimme 200 työntekijää vastaamaan kyselyyn kuntoilutavoistaan viime viikolla. Kysymys oli kuinka monta tuntia viikossa he kuntoilevat, ja tässä ovat tulokset.
Veditkö yhteen tulokset A- ja B-osastoilta erikseen?
Kyllä. Ja meillä oli neljä eri vaihtoehtoa: "vähemmän kuin tunnin", "noin 1-2 tuntia", "noin 3-5 tuntia", ja "6 tuntia tai enemmän".
Niin molemmat osastot vastasivat "1-2 tuntia" eniten. Näyttää siltä, että he kuntoilevat kerran viikossa.
Kyllä, toiseksi yleisin vaihtoehto oli "noin 3-5 tuntia" osastolle A, mutta "vähemmän kuin tunnin" osastolle B.
Hmm, edes 10%:a B-osaston työntekijöistä ei ulkoile enempää kuin 6 tuntia.
Se on oikein. Joten ajattelin isännöidä urheilutapahtuman, johon kuka tahansa voi vapaasti osallistua.
Se on hyvä idea. Se antaisi työntekijöille myös hyvän mahdollisuden olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Jätän sen järjestämisen sinulle.
Hyvä on, teen parhaani.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FinnishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?