Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Voinko minä?
(n)
Can I?
Miten menee?
(e)
What's up?
Miten voit?
(e)
How are you?
Ihanko totta?
(e)
Really?
Missä sinä asut?
(e)
Where do you live?
Mikä se on?
(e)
What is it?
Kuka hän on?
(e)
Who is that?
Mistä sinä olet kotoisin?
(e)
Where are you from?
Kuulostat brittiläiseltä. Mistä sinä olet kotoisin?
You sound British. Where are you from?
Kuinka vanha sinä olet?
(e)
How old are you?
Sinun täytyy olla 21 päästäksesi tänne sisään. Kuinka vanha sinä olet?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Mikä sinun nimesi on?
(e)
What's your name?
Minun nimeni on Peter. Mikä sinun nimesi on?
My name is Peter. What's your name?
Mikä tämä on?
(e)
What's this?
Puhutteko englantia?
(e)
Do you speak English?
Missä sinä olet?
(e)
Where are you?
Mitä sinä tarkoitat?
(e)
What do you mean?
Mikä on vialla?
(e)
What's wrong?
Mitä sinä sanoit?
(e)
What did you say?
Kuinka tämä äännetään?
(e)
How do you pronounce this?
Kuinka se tavataan?
(e)
How do you spell that?
Missä on kylpyhuone?
(e)
Where is the bathroom?
Milloin on syntymäpäiväsi?
(e)
When is your birthday?
Milloin menet?
(e)
When are you going?
Entä sinä?
(e)
And you?
Missä se on?
(e)
Where is it?
Voinko nähdä ruokalistan?
(s)
Can I see the menu?
Pidätkö siitä?
(e)
Do you like it?
0 Comments
Top