Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
How Do You Motivate Yourself When Learning a Language?

How Do You Motivate Yourself When Learning a Language?

Miten motivoit itseäsi, kun opiskelet kieliä?
15 Words • 5 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Katson elokuvia ja TV-ohjelmia ja nautin siitä tunteesta, kun ymmärrän sanan tai lauseen.
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Katson elokuvia ja TV-ohjelmia ja nautin siitä tunteesta, kun ymmärrän sanan tai lauseen.
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Kuvittelen, että jonain päivänä joko vierailen tai asun siinä maassa!
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Kuvittelen, että jonain päivänä joko vierailen tai asun siinä maassa!
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Being in places where people speak the language is great motivation.
Oleskelu paikoissa, missä ihmiset puhuvat kieltä, on todella hyvä motivaattori.
Being in places where people speak the language is great motivation.
Oleskelu paikoissa, missä ihmiset puhuvat kieltä, on todella hyvä motivaattori.
Being in places where people speak the language is great motivation.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I make friends with people who speak that language.
Ystävystyn ihmisten kanssa, jotka puhuvat sitä kieltä.
I make friends with people who speak that language.
Ystävystyn ihmisten kanssa, jotka puhuvat sitä kieltä.
I make friends with people who speak that language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Kuvittele, että voisit puhua kaikille tässä maailmassa. Sinulla olisi vapaus mennä minne vain, tehdä mitä vain, tavata kenet vain! Se on todella hyvä motivaattori.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Kuvittele, että voisit puhua kaikille tässä maailmassa. Sinulla olisi vapaus mennä minne vain, tehdä mitä vain, tavata kenet vain! Se on todella hyvä motivaattori.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I like to find funny words in the language I am learning!
Pidän hauskojen sanojen löytämisestä siitä kielestä, jota opettelen!
I like to find funny words in the language I am learning!
Pidän hauskojen sanojen löytämisestä siitä kielestä, jota opettelen!
I like to find funny words in the language I am learning!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Kappaleiden kuunteleminen kielellä kannustaa minua työskentelemään, jotta ymmärtäisin ne!
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Kappaleiden kuunteleminen kielellä kannustaa minua työskentelemään, jotta ymmärtäisin ne!
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Yritän lukea kirjoja, sanomalehtiä ja nettisivuja kyseisellä kielellä. Se saa sen tuntumaan todellisemmalta!
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Yritän lukea kirjoja, sanomalehtiä ja nettisivuja kyseisellä kielellä. Se saa sen tuntumaan todellisemmalta!
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Opiskelen myös kulttuurin muita puolia, mikä tekee kielen opiskelusta palkitsevampaa.
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Opiskelen myös kulttuurin muita puolia, mikä tekee kielen opiskelusta palkitsevampaa.
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Vaihdan usein keinoja, joilla opiskelen, jotta opiskelu ei käy tylsäksi!
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Vaihdan usein keinoja, joilla opiskelen, jotta opiskelu ei käy tylsäksi!
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Kielen natiivipuhujan kanssa keskusteleminen antaa todella hyvää harjoitusta ja motivaatiota!
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Kielen natiivipuhujan kanssa keskusteleminen antaa todella hyvää harjoitusta ja motivaatiota!
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Asetan aina konkreettisia kielitavoitteita tulevaisuuteen. Saavutettavissa olevat tavoitteet ovat todella hyvä motivaattori!
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Asetan aina konkreettisia kielitavoitteita tulevaisuuteen. Saavutettavissa olevat tavoitteet ovat todella hyvä motivaattori!
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Tee oppimisesta hauskaa! Jos se, mitä teet saa sinut tylsistymään, löydä toinen keino tehdä se!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Tee oppimisesta hauskaa! Jos se, mitä teet saa sinut tylsistymään, löydä toinen keino tehdä se!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Katso YouTube-videoita muilta ihmisiltä, jotka ovat onnistuneesti oppineet kielen. Tämä todella inspiroi sinua opiskelemaan!
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Katso YouTube-videoita muilta ihmisiltä, jotka ovat onnistuneesti oppineet kielen. Tämä todella inspiroi sinua opiskelemaan!
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Nautin käyttäessäni kieltä tilaamiseen ravintoloissa, jotka ovat niistä maista, joista opiskelen!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Nautin käyttäessäni kieltä tilaamiseen ravintoloissa, jotka ovat niistä maista, joista opiskelen!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
5 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar FinnishPod101.com Tuesday at 2:55 pm

Hey listeners! How do you motivate yourself when you learn Finnish? Leave us a comment here!

avatar FinnishPod101.com Thursday at 6:27 am

Hei Michael!

Hienoa! Olet siis suomen kielen ympäröimä! 😄
(Great! So you are surrounded by Finnish!)

Päivi
Team FinnishPod101.com

avatar Michael Tuesday at 11:46 pm

I’m living in Finland. I made Finnish friends, speaking Finnish but the best of all, I made a document in Finnish!

Minä asun nyt Suomi. Minulla on suomen ystävä, puhuin suomea mutta paras, minä kirjoitan dokumentti suomea!

avatar FinnishPod101.com Tuesday at 3:24 pm

Hello Mingwei Sun,

That is a great motivation! And great technique too if I may add. 😄

Have a great day!
Erica
Team FinnishPod101.com

avatar Mingwei Sun Monday at 12:44 am

Before i arrived in Finland, i set several goals for myself. One of that is to have one or more close Finnish friends. Luckly, i have a good Finnish friend now. So both my friend and goal are the motivation for me .😁