Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Opi sanoja sanontojen avulla.
(s)
Learn words through phrases.
Katso suosikkivideosi tekstitettynä.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Ajattele sillä kielellä, jonka haluat oppia.
(s)
Think in the language you want to learn.
Käytä käytettävissä olevia oppimissovelluksia.
(s)
Use available learning applications.
Laajenna sanastoasi lukemalla.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Keskustele itsesi kanssa.
(s)
Talk to yourself.
Kuuntele nauhoituksia ja toista niitä.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Valmistaudu päivittäisiin rutiinitilanteisiin.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Yritä harjoitella puhumista syntyperäisen puhujan kanssa.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Tunne yleisösi.
(s)
Know your audience.
Pyydä palautetta ja pohdi sitä.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Vältä lukemista suoraan, pyri käyttämään yhteenvetoa puheesta.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Kuuntele ja matki kieli CD-levyjä ja toista sitten mitä kuulit.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Harjoittele säännöllisesti, muutoin kova työsi menee hukkaan.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Älä anna periksi ja pysy positiivisena!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top