Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Marriage Proposal Lines in Finnish
13 words
Word Image
Marriage Proposal Lines in Finnish
13 words
Vietetään loppuelämämme yhdessä.
(e)
Let’s spend the rest of our lives together.
Haluan vanheta kanssasi.
(s)
I want to grow old with you.
En voi kuvitella elämääni ilman sinua siinä.
(s)
I can't imagine my life without you in it.
Se, että olet vierelläni on se, mikä täydentää minut.
(s)
Having you by my side is what completes me.
Ennen kuin tapasin sinut, en ollenkaan ymmärtänyt, kuinka tyhjää elämäni olikaan.
(s)
Before I met you, I never realized how empty my life was.
Tiedän nyt, että sinun ja minun on todella tarkoitus olla yhdessä.
(s)
I now know that you and I are truly meant to be together.
Voisinpa antaa sinulle kaiken, mutta toivon, että tämä sormus riittää.
(s)
I wish I could give you everything, but I hope that this ring is enough.
Teetkö minusta onnellisimman elävän miehen?
(s)
Will you make me the happiest man alive?
Suotko minulle sen kunnian, että tulet vaimokseni?
(s)
Will you do me the honor of becoming my wife?
Haluan olla kanssasi ikuisesti.
(s)
I want to be with you forever.
Sinä olet se oikea, jota olen odottanut koko elämäni.
(s)
You are the one I've been waiting for my whole life.
Meidän on tarkoitus olla yhdessä.
(s)
We are meant to be together.
Menetkö naimisiin kanssani?
(s)
Will you marry me?
0 Comments
Top