Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Medicine and Medical Treatments
15 words
Word Image
Medicine and Medical Treatments
15 words
lääke
(n)
medicine
Lääkäri antoi minulle lääkettä vatsakipuuni.
The doctor gave me medicine for my stomach pain.
Palaa viikon kuluttua.
(n)
Come back in a week.
Tämä riittää viikoksi.
(n)
This is enough for one week.
Ota ennen ruokaa.
(n)
Take before a meal.
Ota ruuan jälkeen.
(n)
Take after a meal.
Ottakaa veden kanssa.
(n)
Take with water.
Ottakaa tätä kolmesti päivässä.
(n)
Take this three times a day.
leikkaus
(n)
surgery
rokotus
(n)
injection
pilleri
(n)
pill
särkylääke
(n)
painkiller
diagnoosi
(p)
diagnosis
hoito
(n)
treatment
lääkäri
(n)
doctor
Ota kaksi tällaista ja soita minulle aamulla.
(s)
Take two of these and call me in the morning.
0 Comments
Top