Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Adjectives
30 words
Word Image
Most Common Adjectives
30 words
myöhässä
(a)
late
myöhässä kokouksesta
late for a meeting
tärkeä
(a)
important
Aamiainen on päivän kaikista tärkein ateria.
Breakfast is the most important meal of the day.
eloisa
(a)
lively
eloisa pariskunta
lively couple
suuri
(a)
big
Suuri tuoli on keskellä.
The big chair is in the middle.
leveä
(a)
wide
Joki on leveä ja syvä.
The river is wide and deep.
pieni
(a)
small
erittäin pieni
very small
kapea
(a)
narrow
kapea väylä
narrow pass
lyhyt
(a)
short
lyhyt ja pitkä
short and tall
pitkä
(a)
long
hyvä
(a)
good
Vihannekset ovat hyväksi sinulle.
Vegetables are good for you.
sama
(a)
same
kaunis
(a)
beautiful
kaunis näyttelijätär
beautiful actress
vahva
(a)
strong
vahva vauva
strong baby
ystävällinen
(a)
kind
ystävällinen teko
kind act
kylmä
(a)
cold
Sinun kätesi ovat niin kylmät.
Your hands are so cold.
kuuma
(a)
hot
Aurinko lämmittää kuumaa autiomaata.
The sun is heating the hot desert.
helppo
(a)
easy
huono
(a)
bad
Mies on huono.
The man is bad.
iso
(a)
large
matala
(a)
low
Tämän auton hinta on liian matala.
The price of this car is too low.
korkea
(a)
high
Tämän takin hinta on liian korkea.
The price of this jacket is too high.
kuuluisa
(a)
famous
kuuluisa näyttelijä
famous actor
uusi
(a)
new
vanha
(a)
old
hiljainen
(a)
quiet
0 Comments
Top