Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing
25 words
Word Image
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing
25 words
Se on totta.
(e)
That's true.
Kyllä, olet oikeassa.
(s)
Yes, you’re right.
Olen täysin samaa mieltä kanssasi.
(s)
I couldn't agree with you more.
Tunnen täysin samoin.
(s)
That's exactly how I feel.
Aivan.
(e)
Exactly.
Ei epäilystäkään.
(e)
No doubt about it.
Sinulla on pointti.
(e)
You have a point there.
Olin juuri aikeissa sanoa samaa.
(s)
I was just going to say that.
Luulen niin.
(e)
I guess so.
No, en ole varma.
(e)
Well, I’m not sure.
En ole eri mieltä kanssasi.
(s)
I don't disagree with you.
Jos sanot niin.
(e)
If you say so.
Olet väärässä!
(e)
You’re wrong!
En usko.
(e)
I don't think so.
Pelkäänpä että olen eri mieltä.
(s)
I'm afraid I disagree.
Asia ei ole aina niin.
(e)
That's not always the case.
Mitä mieltä olet?
(e)
What do you think?
Voinko lisätä tähän jotakin?
(s)
Can I add something here?
Siirryttäisiinkö vain eteenpäin?
(s)
Let's just move on, shall we?
Luulen, että meidän täytyy vain olla samaa mieltä siitä, että olemme eri mieltä.
(s)
I think we're going to have to agree to disagree.
Olen samaa mieltä.
(e)
I agree.
Ehdottomasti.
(e)
Absolutely.
Tietysti.
(e)
Of course.
Voi olla.
(e)
Maybe.
En ole samaa mieltä. Ei.
(e)
I don't agree. No.
0 Comments
Top