Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Voimmeko tavata ensi viikolla?
(s)
Can we meet next week?
Kuinka kiireinen on tämänhetkinen aikataulusi?
(s)
How busy is your current schedule?
Kiitos, että järjestit aikaa tapaamisellemme.
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Voimmeko vaihtaa käyntikortteja?
(s)
Can we exchange business cards?
Uskon, että voimme löytää kompromissin.
(s)
I believe we can find a compromise.
Kiitos paljon, että kuuntelitte.
(s)
Thank you very much for listening.
Voimmeko keskustella asiasta seuraavassa kokouksessa?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Haluaisin, että tapaatte liikekumppanini.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Miten matkasi sujui?
(s)
How was your journey?
Aloitetaanko?
(s)
Shall we get started?
Onko kenelläkään kommentteja tai ajatuksia?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Olen täysin samaa mieltä.
(s)
I totally agree.
Pelkään, että minun on oltava eri mieltä.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Luulen, että voin ehdottaa kompromissia.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Ehkä meidän pitäisi nukkua yön yli ja yrittää uudelleen huomenna.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Luulen, että olemme käsitelleet sen.
(s)
I think we have covered that.
Olemme kaikki samaa mieltä?
(s)
Are we all agreed?
Odotan innolla seuraavaa tapaamistamme.
(s)
I look forward to seeing you again.
Olin mukava tavata.
(s)
It was nice to meet you.
Kiitos, tämä oli erittäin tuottoisaa.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top