Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking About Your Plans
15 words
Word Image
Talking About Your Plans
15 words
Mitä sinä teet tänä viikonloppuna?
(n)
What are you doing this weekend?
Matkustan tänä viikonloppuna.
(s)
I am traveling this weekend.
Aion jäädä kotiin.
(s)
I am planning to stay at home.
Tällä viikolla olen kiireinen.
(s)
This week I am busy.
Olen vapaa huomenna.
(s)
I am free tomorrow.
Voimmeko suunnitella tämän uudelleen?
(s)
Can we reschedule this?
Minulla on tarpeeksi aikaa kuukauden lopussa.
(s)
I will have enough time at the end of the month.
Milloin on sinulle sopivin aika?
(s)
When is the best time that suits you?
Olen käytettävissä joka ilta.
(s)
I am available every evening.
Minun täytyy suunnitella tämä hyvin etukäteen.
(s)
I need to plan this well in advance.
Onko tämä päivämäärä OK sinulle?
(s)
Is this date OK with you?
Oletko käytettävissä kyseisenä päivänä?
(s)
Are you available on that day?
Voimmeko tehdä sen mahdollisimman pian?
(s)
Can we do it as soon as possible?
Meidän on löydettävä toinen päivämäärä.
(s)
We need to find another date.
En voi tehdä sitä sinä päivänä.
(s)
I cannot do it on that day.
0 Comments
Top