Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Ei ole väliä kuinka hitaasti etenet kunhan et pysähdy.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Käymisen arvoisiin paikkoihin ei ole oikotietä.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Pidä mielessä, että oma päätöksesi onnistua jossain on tärkeämpi kuin kenenkään muun.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Et saa maalia yhdelläkään laukauksella, jota et tee.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Suurin vaara ei ole siinä, että tähtää liian korkealle ja epäonnistuu vaan että tähtää liian matalalle ja onnistuu.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Paras aika istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Et koskaan voi ylittää merta, ellei sinulla ole rohkeutta kadottaa rantaa näkyvistäsi.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Sen minkä voit kuvitella ja mihin voit uskoa, sen voit myös saavuttaa.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Onni ei tule valmiina, vaan omista teoista.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
0 Comments
Top