Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Perhe on yksi luonnon mestariteoksista.
(s)
The family is one of nature's masterpieces.
Kun ongelmia tulee, perheesi on se, joka tukee sinua.
(s)
When trouble comes, it's your family that supports you.
Perhe on yhteiskunnan perussolu.
(s)
The family is the first essential cell of human society.
Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin hauskaa koko perheelle.
(s)
There is no such thing as fun for the whole family.
Sinun täytyy puolustaa kunniaasi. Ja perhettäsi.
(s)
You have to defend your honor. And your family.
Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia; jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan.
(s)
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Sinä et valitse perhettäsi. He ovat Jumalan lahja sinulle, kuten sinäkin olet heille.
(s)
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Perhe ei ole tärkeä asia. Se on kaikki.
(s)
Family is not an important thing. It's everything.
Perhe tarkoittaa, ettei ketään jätetä yksin eikä unohdeta.
(s)
Family means no one gets left behind or forgotten.
Perheeni on voimani ja heikkouteni.
(s)
My family is my strength and my weakness.
0 Comments
Top