Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Elämän suurin lahja on ystävyys, ja olen saanut sen.
(s)
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
Käveleminen ystävän kanssa pimeässä on parempi, kuin käveleminen valossa yksin.
(s)
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Todellinen ystävä on hän, joka kävelee sisään silloin, kun koko muu maailma kävelee ulos.
(s)
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Ystävät osoittavat rakkautensa ahdingon, eivät auvon aikana.
(s)
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Älä kävele takanani; en ehkä johda. Älä kävele edessäni; en ehkä seuraa. Kävele vain vierelläni ja ole ystäväni.
(s)
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Maan päällä ei ole mitään arvostettavampaa, kuin todellinen ystävyys.
(s)
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Ystävä on joku, joka antaa sinulle täydellisen vapauden olla oma itsesi.
(s)
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Ystävät syntyvät, niitä ei tehdä.
(s)
Friends are born, not made.
Ystävä on hän, joka tuntee sinut ja rakastaa sinua siitä huolimatta.
(s)
A friend is one who knows you and loves you just the same.
Paras ystäväni on hän, joka tuo parhaat piirteeni esiin.
(s)
My best friend is the one who brings out the best in me.
0 Comments
Top