Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Uusi kieli on uusi elämä.
(s)
A new language is a new life.
Kieleni rajat ovat maailmani rajat.
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Jos puhut miehelle kielellä, jonka hän ymmärtää, se menee hänen mieleensä. Jos puhut hänelle hänen omalla kielellään,se menee hänen sydämeensä.
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Toisen kielen taitaminen on sama kuin omistaisit toisen sielun.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
Et voi koskaan ymmärtää yhtä kieltä, kunnes ymmärrät ainakin kaksi.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
Toisenlainen kieli on toisenlainen näkemys elämästä.
(s)
A different language is a different vision of life.
Mies, joka tuntee kaksi kieltä on kahden miehen vertainen.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
Elät uuden elämän jokaista uutta kieltä kohti, jota puhut. Jos osaat vain yhden kielen, elät vain kerran.
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Kielitaito on ovi viisauteen.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Suurenmoinen parannuskeino tietämättömyyteen... on kielitaito.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top