Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Top 11 Quotes about Success

Top 11 Quotes about Success

Top 11 Sitaattia Menestyksestä
11 Words • 3 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Menestys ei ole lopullista eikä epäonnistuminen kuolettavaa: ainoa mikä merkitsee on rohkeus jatkaa eteenpäin.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Menestys ei ole lopullista eikä epäonnistuminen kuolettavaa: ainoa mikä merkitsee on rohkeus jatkaa eteenpäin.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Yhdistyminen on alku; yhdessä pysyminen on prosessi; yhdessä työskenteleminen on onnistumista.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Yhdistyminen on alku; yhdessä pysyminen on prosessi; yhdessä työskenteleminen on onnistumista.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Ole aina oma itsesi, ilmaise itseäsi, usko itseesi, älä lähde etsimään menestyksekästä personaallisuutta ja jäljentämään sitä.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Ole aina oma itsesi, ilmaise itseäsi, usko itseesi, älä lähde etsimään menestyksekästä personaallisuutta ja jäljentämään sitä.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Kärsivällisyys, sinnikkyys ja hiki ovat lyömätön yhdistelmä menestykseen.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Kärsivällisyys, sinnikkyys ja hiki ovat lyömätön yhdistelmä menestykseen.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Ainoat asiat, joita elämässä tarvitaan, ovat tietämättömyys ja itseluottamus
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Ainoat asiat, joita elämässä tarvitaan, ovat tietämättömyys ja itseluottamus
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Älä tähtää menestykseen jos haluat sitä; tee vain sitä mitä rakastat ja mihin uskot, ja se tulee luonnostaan luoksesi.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Älä tähtää menestykseen jos haluat sitä; tee vain sitä mitä rakastat ja mihin uskot, ja se tulee luonnostaan luoksesi.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Olen epäonnistunut kerta toisensa jälkeen ja juuri sen takia menestyn.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Olen epäonnistunut kerta toisensa jälkeen ja juuri sen takia menestyn.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
En mittaa miehen menestystä sillä, kuinka korkealle hän kiipeää, vaan sillä, kuinka korkealle hän kimpoaa pudottuaan pohjaan.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
En mittaa miehen menestystä sillä, kuinka korkealle hän kiipeää, vaan sillä, kuinka korkealle hän kimpoaa pudottuaan pohjaan.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Menestys on makein hänelle / Joka ei ikinä onnistu.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Menestys on makein hänelle / Joka ei ikinä onnistu.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Menestyksesi suuruus mitataan tahtosi vahvuudella; unelmasi koolla; ja miten käsittelet pettymyksiä matkan varrella.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Menestyksesi suuruus mitataan tahtosi vahvuudella; unelmasi koolla; ja miten käsittelet pettymyksiä matkan varrella.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Menestynyt on sellainen, joka voi laittaa vakaan pohjan tiilillä, joilla muut ovat häntä heittäneet.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Menestynyt on sellainen, joka voi laittaa vakaan pohjan tiilillä, joilla muut ovat häntä heittäneet.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
3 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar FinnishPod101.com Monday at 12:38 pm

Hey listeners! What’s your favorite quote? Let us know in Finnish!

avatar FinnishPod101.com Monday at 4:26 pm

Hei Arnold!

Kiitos vastauksestasi 😄
Itseluottamus on tärkeää, olen samaa mieltä!

Päivi
Team FinnishPod101.com

avatar Arnold Hammari Monday at 8:29 am

Mina pidan viitosesta koska minulla on paljon tietomattomyys ja paljon itseluottamus. Se on luonollinen minulle.