Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Menestys ei ole lopullista eikä epäonnistuminen kuolettavaa: ainoa mikä merkitsee on rohkeus jatkaa eteenpäin.
(s)
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Yhdistyminen on alku; yhdessä pysyminen on prosessi; yhdessä työskenteleminen on onnistumista.
(s)
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Ole aina oma itsesi, ilmaise itseäsi, usko itseesi, älä lähde etsimään menestyksekästä personaallisuutta ja jäljentämään sitä.
(s)
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Kärsivällisyys, sinnikkyys ja hiki ovat lyömätön yhdistelmä menestykseen.
(s)
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Ainoat asiat, joita elämässä tarvitaan, ovat tietämättömyys ja itseluottamus
(s)
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Älä tähtää menestykseen jos haluat sitä; tee vain sitä mitä rakastat ja mihin uskot, ja se tulee luonnostaan luoksesi.
(s)
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Olen epäonnistunut kerta toisensa jälkeen ja juuri sen takia menestyn.
(s)
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
En mittaa miehen menestystä sillä, kuinka korkealle hän kiipeää, vaan sillä, kuinka korkealle hän kimpoaa pudottuaan pohjaan.
(s)
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Menestys on makein hänelle / Joka ei ikinä onnistu.
(s)
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Menestyksesi suuruus mitataan tahtosi vahvuudella; unelmasi koolla; ja miten käsittelet pettymyksiä matkan varrella.
(s)
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Menestynyt on sellainen, joka voi laittaa vakaan pohjan tiilillä, joilla muut ovat häntä heittäneet.
(s)
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
0 Comments
Top