Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 11 Quotes about Success

Top 11 Quotes about Success

Top 11 Sitaattia Menestyksestä
11 Words 3 Comments
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Menestys ei ole lopullista eikä epäonnistuminen kuolettavaa: ainoa mikä merkitsee on rohkeus jatkaa eteenpäin.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Yhdistyminen on alku; yhdessä pysyminen on prosessi; yhdessä työskenteleminen on onnistumista.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Ole aina oma itsesi, ilmaise itseäsi, usko itseesi, älä lähde etsimään menestyksekästä personaallisuutta ja jäljentämään sitä.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Kärsivällisyys, sinnikkyys ja hiki ovat lyömätön yhdistelmä menestykseen.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Ainoat asiat, joita elämässä tarvitaan, ovat tietämättömyys ja itseluottamus
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Älä tähtää menestykseen jos haluat sitä; tee vain sitä mitä rakastat ja mihin uskot, ja se tulee luonnostaan luoksesi.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Olen epäonnistunut kerta toisensa jälkeen ja juuri sen takia menestyn.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
En mittaa miehen menestystä sillä, kuinka korkealle hän kiipeää, vaan sillä, kuinka korkealle hän kimpoaa pudottuaan pohjaan.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Menestys on makein hänelle / Joka ei ikinä onnistu.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Menestyksesi suuruus mitataan tahtosi vahvuudella; unelmasi koolla; ja miten käsittelet pettymyksiä matkan varrella.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Menestynyt on sellainen, joka voi laittaa vakaan pohjan tiilillä, joilla muut ovat häntä heittäneet.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

Monday at 12:38 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! What’s your favorite quote? Let us know in Finnish!

Monday at 4:26 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Arnold!


Kiitos vastauksestasi :smile:

Itseluottamus on tärkeää, olen samaa mieltä!


Päivi

Team FinnishPod101.com

Arnold Hammari
Monday at 8:29 am
Your comment is awaiting moderation.

Mina pidan viitosesta koska minulla on paljon tietomattomyys ja paljon itseluottamus. Se on luonollinen minulle.