Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Ways to Improve Pronunciation
13 words
Word Image
Ways to Improve Pronunciation
13 words
Laula mukana sen kielen lauluja, mitä opiskelet.
(s)
Sing along to your favorite songs in the language you're studying.
Lue ääneen harjoitellaksesi ääntämistä.
(s)
Read out loud to practice pronunciation.
Harjoittele toistamalla tv-ohjelmien repliikkejä!
(s)
Repeat lines from TV shows to practice!
Lausu ääneen kokonaisia fraaseja harjoitellaksesi kielen rytmiä.
(s)
Speak entire phrases out loud to practice the rhythm of a new language.
Keskustele paljon opettajasi kanssa. Hän voi korjata sinua ja auttaa sinua parantumaan.
(s)
Speak a lot with your teacher. He or she can correct you and help you improve.
Äänitä puhettasi ja kuuntele omaa nauhoitustasi.
(s)
Record your speech and listen to your own recording.
Harjoittele ääntämistäsi kuuntelemalla ja matkimalla syntyperäistä puhujaa.
(s)
Shadow a native speaker to practice your pronunciation.
Juttele syntyperäisten puhujien kanssa parantaaksesi ääntämistäsi ja harjoitellaksesi puhumista puhekielellä.
(s)
Chat with native speakers to improve your pronunciation and practice colloquial speech.
Tee ääntämisharjoitteita äänille, jotka ovat sinulle hankalia.
(s)
Practice pronunciation drills for sounds you have trouble making.
Pidä huoli, että lausut ne sanat oikein, mitkä ovat mielestäsi erittäin mielenkiintoisia!
(s)
Take care to correctly pronounce words you find particularly interesting!
Edisty pienin askelein harjoittelemalla säännöllisesti.
(s)
Progress in small steps by practicing regularly.
Katso sen kielisiä elokuvia tai tv-ohjelmia, mitä opiskelet.
(s)
Watch movies or TV shows in the language you're studying.
Kuuntele podcasteja.
(s)
Listen to podcasts.
0 Comments
Top