Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Saan FinnishPod101.com:in Selviytymisfraasit -sarjan valmiiksi kuuntelemalla kaksi oppituntia päivässä.
(s)
I'll finish Survival Phrases series on FinnishPod101.com by listening to two lesson a day.
Saan luettua loppuun yhden suomalaisen kirjan lukemalla 10 sivua päivässä.
(s)
I'll finish reading one Finnish book by reading 10 pages a day.
Läpäisen Suomen kielen kokeeni.
(s)
I'll pass my Finnish test.
Tulen ymmärtämään täysin yhden suomalaisen elokuvan katsomalla sen joka päivä.
(s)
I'll fully understand one Finnish movie by watching it every day.
Pidän 3 minuutin alkupuheen suomeksi suomalaisille ystävilleni.
(s)
I'll give a 3 minute introductory speech in Finnish to my Finnish friends.
Opettelen ulkoa 5 suomalaista laulua.
(s)
I'll memorize 5 Finnish songs.
Opettelen ulkoa 350 sanaa muistikorteista FinnishPod101.comissa.
(s)
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on FinnishPod101.com.
Kirjoitan 10 postikorttia suomeksi suomalaisille ystävilleni.
(s)
I'll write 10 postcards in Finnish to my Finnish friends.
Tulen taitamaan 150 sanaa opettelemalla ulkoa 5 sanaa päivässä.
(s)
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Opin puhumaan menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden tapahtumista.
(s)
I'll learn how to talk about past, present and future events.
0 Comments
Top