Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Se on kaunis kieli!
(s)
It's a beautiful language!
Perheeni tulee paikasta, jossa kieltä puhutaan.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Rakastan kulttuuria ja ihmisiä, jotka puhuvat kieltä.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Minä vain rakastan kielten oppimista!
(s)
I just love learning languages!
Kieli on työni kannalta hyödyllinen.
(s)
The language is useful for my job.
Asun maassa, jossa kieltä puhutaan.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Haluan avata mieltäni ja tulla kansainvälisemmäksi.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Haluan ymmärtää lempikappaleitani, -elokuvia ja -TV-ohjelmia.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Rakastan matkustamista!
(s)
I love traveling!
Se on tärkeä osa uskontoani.
(s)
It's an important part of my religion.
Se on osa yliopisto-opintojani.
(s)
It's part of my university studies.
Se on harrastukseni.
(s)
It's my hobby.
Opettelen kieltä tehdäkseni vaikutuksen erääseen henkilöön.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Asun sen maan naapurissa, jossa kieltä puhutaan.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Haluan puhua puolisoni perheelle heidän kielellään.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top