Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Helsinki-päivä
Helsinki-päivää vietetään 12. kesäkuuta. Tätä juhlapäivää, joka on Helsingin kaupungin syntymäpäivä, on vietetty vuodesta 1959. Nykyään järjestetään myös kokonainen juhlinnan täyteinen viikko, Helsinki-viikko. Juhlinta alkaa aikaisin aamulla kaupunginjohtajan aamukahvilla. Juhlintaan kuuluu useita festivaaleja, elävää musiikkia, opastettuja kiertoajeluita kaupungissa, esityksiä sekä Helsingin tarjoamien mahdollisuuksien ja kaupunkielämän yleistä arvostamista.
Helsinki on Suomen pääkaupunki. Alun perin sen rakensi Ruotsin kuningas Kustaa I kauppakaupungiksi vuonna 1550. Kuningas Kustaa rakensi Helsingin aikomuksenaan tehdä siitä kilpailijan Revalille, mutta Helsinkiä koetteli köyhyys ja vitsaukset. Vuonna 1710 rutto tappoi useimmat Helsingissä asuvat ihmiset. Helsingin olot kohenivat jossain määrin, kun 1700-luvulla rakennettiin merivoimien linnoitus, Sveaborg. Helsinki ei kuitenkaan saavuttanut merkittävää asemaa ennen kuin se liitettiin Suomeen vuonna 1809. Venäjän tsaari Aleksanteri I teki Helsingistä Suomen pääkaupungin Turun sijaan toivoen näin vähentävänsä ruotsalaista vaikutusta. Helsinkiin siirrettiin myös Kuninkaallinen Turun akatemia, ja siitä tuli Helsingin yliopisto. Tämä vahvisti Helsingin aseman tärkeänä keskuksena ja vauhditti sen vakaata kasvua.
Vuonna 1952 Helsingissä järjestettiin Olympialaiset. Sitä seurasi nopea väestönkasvu ja kaupungin kehitys.

Comments

Hide