Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Runebergin päivä
Runebergin päivää vietetään Suomessa 5. helmikuuta. Se on Johan Ludvig Runebergin, Suomen kansallisrunoilijan muistopäivä. Hän syntyi 5. helmikuuta 1804 ja kuoli 6. toukokuuta 1877. Hän oli naimisissa Fredrika Runebergin kanssa ja heillä oli kahdeksan lasta.
Runeberg kirjoitti runonsa ruotsiksi ja ne käsittelivät pääasiassa elämää Suomen maaseudulla. Hänen tunnetuin runonsa on ehkä "Saarijärven Paavo" tai "Maamies Paavo." Runo kertoo köyhästä maamiehestä, joka jatkoi sinnikkäästi huolimatta vuosia kestäneistä vaikeista sääoloista ja huonosta sadosta. Talonpoika taistelee nälänhätää vastaan sekoittamalla kaarnaa leipäänsä. Monien vuosien kuluttua hän lopulta korjaa suuren sadon. Huolimatta Jumalalta saamistaan vakuuksista siitä, että hän nyt voi syödä vain viljasta tehtyä leipää, maamies jatkaa kaarnan lisäämistä leipäänsä, jotta hän voi jakaa antimia vaikeuksissa olevan naapurinsa kanssa.
Runeberg on kuuluisa kirjastaan Vänrikki Stoolin tarinat, joka on Suomen sodasta Venäjää vastaan kertova eeppinen runoteos. Se kirjoitettiin vuosina 1848-1860. Runo keskittyy tavallisiin ihmissuhteisiin rintamalinjojen molemmin puolin samalla ylistäen sankarillista Suomen kansaa. Ensimmäinen runo teoksesta Vänrikki Stoolin tarinat, "Maamme," tunnetaan Suomen kansallislauluna.
Runebergin muistoa on kunnioitettu juhlakolikolla hänen syntymänsä 200-vuotisjuhlan kunniaksi. Kolikko lyötiin vuonna 2004 ja sen toisella puolella on Runebergin muotokuva ja toisella kirjaimia ruotsalaisesta sanomalehdestä.

Comments

Hide