Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Snellmanin päivä
Toukokuun 12. päivä on Snellmanin päivä Johan Vilhelm Snellmanin syntymäpäivän kunniaksi. Siihen viitataan myös suomalaisuuden päivänä. Johan Snellman oli opettaja, valtiomies, filosofi ja lehtimies, joka työskenteli suomenkielen virallisen aseman puolesta Suomessa. Johan Snellman syntyi 12. toukokuuta 1806 Tukholmassa. Hän muutti perheineen Suomeen vuonna 1813.
Hänen kampanjansa tunnettiin fennomaaniliikkeenä ja se oli kiistelty kysymys sensuurin aikana. Suomenkieltä ei juurikaan käytetty uskonnollisia seremonioita lukuun ottamatta, mutta Snellmanin mielestä oli tärkeää tehdä suomenkielestä virallinen kieli kansakunnan yhdistämiseksi. Hallitus sensuroi Snellmanin sanomalehteä ja lopulta lakkautti sen. Snellman pakeni väliaikaisesti Ruotsiin ja Saksaan, kun hänen luennoitsijan paikkansa Helsingin yliopistossa lakkautettiin.
Tsaari Nikolai I:n kuoltua sensuuria hellitettiin ja Snellman nimitettiin professoriksi Helsingin yliopistoon vuonna 1856. Vuonna 1863 Snellman nimitettiin hallituksen tehtäviin senaattoriksi. Snellmanin onnistui saada suomenkieli viralliseksi kieleksi ruotsinkielen rinnalle Suomessa. Lisäksi hänen ansiostaan otettiin käyttöön erillinen Suomen valuutta, Markka.
Snellman oli huomattavan suosittu luennoitsija ja professori ja myöhemmin hänestä tuli suuresti arvostettu ja kunnioitettu senaattori. Valitettavasti hänen kauttaan valtiovarainministerinä varjosti suuri nälänhätä, yksi Suomen historian pahimmista.
Vuonna 1960 Snellmanin kuva koristi kolikkoa ensimmäistä kertaa markan satavuotisjuhlan kunniaksi. Vuonna 2006 lyötiin Johan Vilhelm Snellmanin muistokolikko hänen syntymänsä 200-vuotisjuhlan kunniaksi.

Comments

Hide