Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Suomen lipun päivä
Suomessa Suomen lipun päivää vietetään Juhannuspäivänä, joka on kesäpäivänseisaus. Kesäpäivänseisaus on joka vuosi kesäkuun 21. ja 26. päivien välisenä aikana. Suomessa sinä pidetään kyseisten päivämäärien välistä lauantaita. Ennen vuotta 1955 juhlaa pidettiin aina 24. kesäkuuta. Juhannuspäivän lisäksi sitä on juhlittu Suomen lipun päivänä vuodesta 1934 lähtien. Joulun lisäksi Juhannus on ehkä kaikkien juhlituin pyhäpäivä Suomessa ja koko Skandinaviassa.
Juhannuksen juhlinta Suomessa juontaa juurensa vuoteen 1316, jolloin se oli pakanallinen juhla suomalaisen Ukko-jumalan kunniaksi. Suomen tultua kristinuskoon juhla omaksuttiin Johannes kastajan juhlaksi.
Vaikka juhlan merkitys on muuttunut, itse juhlinta ei ole muuttunut paljoakaan. Kaikkein tavallisin tapa juhlia juhannusta on luultavasti kokon polttaminen. Suomalaiset viettävät myös paljon aikaa maalla valmistaen ruokaa ulkosalla ja saunoen. Suomalainen sauna on tavallisesti pieni puinen rakennus, jonka lämpötila pidetään 176-230 Farenheit asteen välillä. Rakennus sijaitsee usein syrjäisellä seudulla, kuten metsäisellä maalla tai maaseudulla kaukana kaupungeista. Suomalaisia saunoja pidetään pyhinä paikkoina.
Suomen lipun päivän kunniaksi suomalaiset nostavat lipun salkoon kello 18 juhannusaattona ja laskevat sen kello 9 seuraavana aamuna. Kokkojen lisäksi juhannuksena järjestetään usein musiikkifestivaaleja.

Comments

Hide