Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Itsenäisyyspäivä Suomessa
Suomessa itsenäisyyspäivää juhlitaan 6. joulukuuta ja se muistuttaa Suomen itsenäistymisestä Venäjästä. Juhla juontaa juurensa vuoteen 1917, jolloin Suomi julistettiin itsenäiseksi, erilliseksi valtioksi Venäjästä, jonka herttuakunnaksi se oli kuulunut.
Taistelu Suomen itsenäisyyden puolesta alkoi helmikuun vallankumouksesta vuonna 1917 ja se sai lisäpontta lokakuun vallankumouksesta samana vuonna. Suuriruhtinas Nikolai II:n luovuttua Venäjän kruunusta suomalaiset luulivat olevansa itsenäinen kansakunta, koska he katsoivat teon katkaisevan Suomen lailliset siteet Venäjään. Marraskuun 15. päivänä vuonna 1917 Suomen parlamentti julisti itsensä Suomen hallitsijaksi, mutta bolsevikit julistivat Suomen olevan edelleen Venäjän herttuakunta. 18. joulukuuta mennessä samana vuonna Venäjän hallitus tunnusti vihdoin Suomen itsenäisyyden ja 22. joulukuuta Venäjän hallitseva taho hyväksyi sen virallisesti. Joulukuun 6. päivän merkitys Suomen itsenäisyyspäivänä johtuu siitä, että sinä päivänä Suomi nimettiin saamaan itsenäisyytensä Venäjästä.
Itsenäisyyspäivän juhlintaan kuuluu yleisesti Suomen lipun ja muiden sinivalkoisten koristeiden esillepano. Se on kansallinen vapaapäivä ja useimmat yritykset pitävät ovensa suljettuina. Lisäksi juhlapäivän kunniaksi järjestetään pieniä tapahtumia, joista useimpiin on vapaa pääsy.
Muutamat suomalaiset juhlistavat päivää edelleen laittamalla kaksi kynttilää ikkunalleen illalla. Perinteisesti tämä merkitsi matkaaville joukoille, että he löytäisivät talosta suojan.

Comments

Hide