Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Petäjäveden vanha kirkko
Petäjäveden vanha kirkko sijaitsee Suomessa, Petäjäveden kunnassa. Vuonna 1994 kirkko lisättiin Unescon maailman perintöluetteloon. Järjestön mielestä se edustaa täydellisesti luterilaista, skandinaavista kirkkoa, koska siinä goottilainen arkkitehtuuri yhdistyy renessanssin tyyleihin.
Kirkko rakennettiin vuosien 1763 ja 1765 välisenä aikana, ja se on tehty kokonaan puusta. Kellotapuli lisättiin rakennukseen vuonna 1821. Alun perin kirkko rakennettiin, jotta paikalliset ihmiset pystyisivät käymään siellä jumalanpalveluksissa, eikä heidän tarvitsisi matkustaa kauas Jämsään. Kirkon sijainniksi valittiin niemi Petäjäveden ja Jämsänveden järvien välissä, koska näin seurakuntalaiset pääsivät kirkolle joko veneellä tai maitse.
Kirkon pohja-ala on ristinmuotoinen, jonka kaikki varret ovat suunnilleen samanpituisia, ja joiden yläpuolella on korkeat holvikaaret. Paikalliset käsityöläiset loivat myös kirkon sisäosat, jotka nekin on kokonaan tehty puusta. Suurin osa rakenteista on alkuperäisiä, vaikkakin vain yksi ikkuna ja ovi ovat alkuperäisiä. Vain kirkon kellotapuli on maalattu eriväriseksi.
Nykyisin vanhan kirkon ympärillä ei ole asutusta, sillä läheisin kaupunki on vajaan kilometrin päässä. Kirkko alkoi rappeutua 1800-luvun loppupuolella käyttämättömyyden takia. Tämä merkitsi myös sitä, että kirkko säilyi suurelta osin alkuperäisessä muodossaan. 1900-luvun alussa kirkko "löydettiin uudelleen" ja restaurointityöt alkoivat sen palauttamiseksi entiseen loistoonsa.

Comments

Hide