Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Korkea Rannikko ja Merenkurkun saaristo
Kaksi Skandinavian ainutlaatuisinta maantieteellistä erikoispiirrettä sijaitsevat alueen pohjoisosissa. Merenkurkun saaristo sijaitsee suoraan Korkeaa Rannikkoa vastapäätä, ja yhdessä ne muodostavat erikoislaatuisen mahdollisuuden tarkkailla jäätiköitymistä ja sen vaikutuksia maan pintaan.
Saaristo kuuluu Suomeen ja Korkea Rannikko on osa Ruotsia. Saaristo koostuu yli 5500 saaresta, joiden joukossa on myös hyvin epätavallisia moreenisaaria osoituksena alueella päivittäin tapahtuvasta jäätiköitymiseen liittyvästä ilmiöstä. Aluetta peittäneen jääkerroksen sulaessa vähitellen 20 000 viime vuoden aikana, paikalle muodostui moreenisaaria. Sama ilmiö aiheuttaa sen, että koko saaristo nousee merestä melko nopeasti-paljon nopeammin kuin missään muualla maapallolla. Jäätiköitymisen takia saariston muodostavat saaret muuttavat jatkuvasti muotoaan. Jotkut saaret liittyvät toisiinsa kun taas toiset erkanevat ja ajautuvat erilleen. Tämän alueen maisema on jatkuvassa muutoksen tilassa.
Ihmisasutusta on ollut tällä alueella jo vuosituhansien ajan, mikä käy ilmi kivi- ja rauta-aikaisten asumusten jäännöksistä. Todistusaineistoa on löytynyt vähintään 7000 vuoden takaa. Alue on jatkuvassa muutoksen tilassa ja se kiinnostaa tieteilijöitä ja maallikkoja, sillä se on ainutlaatuinen paikka maapallolla. Alueen löytöjä on tutkittava käänteisessä järjestyksessä, koska vanhimmat jäännökset ovat korkeimmalta alueelta löytyneitä, eivätkä matalimmalta.

Comments

Hide