Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Arktikum
Arktinen museo, Arktikum, sijaitsee pohjoissuomalaisessa Rovaniemen kaupungissa. Museossa on kaksi pysyvää näyttelyä, joiden lisäksi siellä järjestetään ajoittain muita näyttelyitä. Joidenkin mielestä Arktikumin vaikuttavin osa on itse rakennus, jonka sisääntulossa on kaunis lasinen atrium, joka näyttää valtavalta läpinäkyvältä iglulta.
Museon sisällä kävijöille on tarjolla tietoa arktisilla alueilla selviytymisestä tuhansia vuosia sitten, jolloin olot siellä olivat erityisen vaikeat. Eloonjäämisnäyttelyiden lisäksi tarjolla on paljon tietoa ja näyttelyitä paikallisesta luonnosta. Museossa on myös kylmähuone, joka simuloi ulkona vallitsevia jäisiä ja lumisia oloja. Toisessa huoneessa simuloidaan revontulia, toiselta nimeltään aurora borealis.
Arktikumissa käsitellään syvällisesti myös ilmastonmuutosta, joka vaikuttaa merkittävästi elämään arktisilla alueilla. Näyttelyissä esitellään myös sitä, kuinka alueen kansojen elintavat ovat muuttuneet heidän tullessaan kosketuksiin muiden kulttuurien kanssa vuosisatojen saatteessa. Pohjoisen keinot -näyttelyssä on esillä monia muinaisia esineitä. Arktisen keskuksen kirjastossa kävijät voivat lukea lisää elämästä alueella, muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä aluetta koskevista tärkeistä poliittisista ratkaisuista.
Arktikumin lisäksi monet käyvät Rovaniemen matkallaan Joulupukin luona.

Comments

Hide