Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ahvenanmaa
Suomen pienin maakunta, Ahvenanmaa, on pieni saariryhmä tai saaristo Pohjanlahdella. Kokonaan ruotsinkielisellä Ahvenanmaalla on autonominen asema. Ahvenanmaa sijaitsee strategisella paikalla, koska se hallitsee reittiä Pohjanlahdelle ja erästä väylää Ruotsiin, Tukholman satamaan. Ahvenanmaa koostuu lähinnä kallioisista niemekkeistä ja saarista. Lähes 300 asumiseen kelpaavasta saaresta vain noin 80 on asuttuja. Ahvenanmaan saariston länsipuolella on Ahvenanmeri ja pohjoispuolella Pohjanmeri. Ahvenanmaalla on useita hyviä satamia, ja laivaus onkin yksi Ahvenanmaan suurimmista teollisuuden aloista. Lisäksi turismilla ja kaupalla on suuri rooli sen taloudessa.
Suurin osa Ahvenanmaan asukkaista (noin 90%) asuu sen suurimmalla saarella, pääsaarella (Fasta Åland). Ahvenanmaan pääkaupunki, Maarianhamina, sijaitsee pääsaarella. Syy Ahvenanmaan vahvaan ruotsalaiseen kulttuuriperintöön juontaa ajalle ennen vuotta 1809, jolloin Ruotsi luovutti alueen Venäjälle. Ahvenanmaasta tuli osa itsenäistä Suomea sen julistauduttua itsenäiseksi Venäjästä vuonna 1917. Ahvenanmaan asukkaat halusivat kuitenkin palata osaksi Ruotsia ja yli 96% heistä allekirjoitti adressin sen puolesta. Suomi oli haluton luovuttamaan aluetta Ruotsille, ja tarjosi sille autonomista asemaa. Tarjous torjuttiin, mutta lopulta Kansainliitto nimitti sen autonomiseksi osaksi Suomea.

Comments

Hide