Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

LAPPI
Suomen pohjoisimmalla ja vähiten asutetulla alueella, Lapissa, asuu arviolta 184 000 ihmistä 98 984 neliökilometrin alueella. Sen rajanaapureita ovat Norja, Ruotsi ja Venäjä ja se on saamelaisten kotipaikka. Arktisten alueiden alkuperäiskansa, saamelaiset, elävät perinteisesti näiden maiden rajaseuduilla. Heidän esi-isiensä, komsalaisten, uskotaan saapuneen tälle alueelle noin vuonna 10 000 eKr. Muina Pohjois-Euroopan alkuperäiskansoina pidetään Venäjän samojedeja ja Länsi-Venäjän ja Ural-vuoriston Kazakstanin komeja. Lapin kulttuuriin on vaikuttanut suuresti sen läheisyys Norjaan, Ruotsiin ja Venäjään.
Lappi yhdistetään yleensä poroihin ja saamelaiset ovat paimentaneet niitä yli 800 vuoden ajan. He myyvät porojen lihaa, taljoja sekä niiden sarvista veistettyjä tuotteita. Poronhoidon lisäksi saamelaiset harrastavat myös turismitoimintaa, joka houkuttelee monia matkailijoita Lappiin. Joulupukin kylä, jossa itse "joulupukki" vierailee päivittäin, on avoinna vuoden ympäri. Lapinkävijät voivat käydä myös Sallan poropuistossa katsomassa poroja ja vaeltaa 200 hehtaarin kokoisen puiston poluilla. Päärakennuksen näyttelyistä ja esityksistä saa arvokasta tietoa poroista. Ranuan eläinpuistossa on pohjoisten ja arktisten ilmastojen eläimiä, kuten jääkarhuja, napakettuja, ilveksiä, villisikoja, lumihanhia ja sopuleita. Eläinpuisto ja poropuisto ovat avoinna ympäri vuoden.

Comments

Hide