Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Aulis Sallinen
Aulis Sallinen syntyi vuonna 1935 Salmessa, ja häntä pidetään yleisesti Jean Sibeliuksen luonnollisena seuraajana. Tämä suomalainen muusikko aloitti opettelemalla viulunsoittoa, ja sävelsi ensimmäiset teoksensa ollessaan teini-ikäinen. Hän opiskeli Sibelius-Akatemiassa, ja myöhemmin myös opetti samassa oppilaitoksessa. Hänen saavutuksiinsa kuuluu—Suomen Yleisradion sinfoniaorkesterin johtajuus, Suomen säveltäjäyhdistyksen puheenjohtajuus, TEOSTOn (Suomen tekijänoikeusyhdistyksen) johtokunnan jäsenyys - myöhemmin puheenjohtajuus. Lisäksi hän kuului Suomen Kansallisoopperan johtokuntaan useiden vuosien ajan.
Sallinen on Kuninkaallisen Musiikkiakatemian jäsen ja Turun ja Helsingin yliopistojen kunniatohtori, ja hän rikastutti musiikkiyhteisöä koko uransa ajan arvostettuna säveltäjänä. Yksi arvokkaimmista kunnianosoituksista oli Sallisen nimittäminen elinikäiseksi taiteiden professoriksi Suomen hallituksen toimesta vuonna 1981. Se oli lajissaan ensimmäinen hallituksen tekemä nimitys. Tämän nimityksen ansiosta Sallinen sai mahdollisuuden ryhtyä päätoimiseksi säveltäjäksi.
Hänen sävellyksiinsä kuuluu jopa kahdeksan erikoislaatuista sinfoniaa sekä monia laulettuja konserttikappaleita. Yksi näistä on Dies Irae, joka esittää vision planeettamme tuhosta apokalypsissä. Elämän ja kuoleman lauluja kirjoitettiin vuonna 1994, ja se ilmaisee Sallisen uskoa ihmisyyteen. Sallinen sävelsi koko sydämellään ja toi omat uskomuksensa ja vakaumuksensa töihinsä, jotka hän jakoi koko maailman kanssa.

Comments

Hide