Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Timo K. Mukka
Suomalainen kirjailija, Timo K. Mukka, syntyi itse asiassa Bollnäsissä, Ruotsissa vuonna 1944. Hänen perheensä oli evakuoitu Ruotsiin toisen maailmansodan aikana, joten huolimatta Suomen kansalaisuudesta, hän syntyi Ruotsissa. Vallitettavasti hän eli vain 28-vuotiaaksi ja kirjoitti vain noin kuuden vuoden ajan. Useimmat hänen kirjansa käsittelivät jollain tavalla seksiä, uskontoa ja kuolemaa.
Hän oli erittäin taiteellinen jo hyvin nuorena ja oppi lukemaan jo ennen kuin aloitti koulunkäynnin. Hän luki Dostojevskin teoksen Rikos ja rangaistus ollessaan vain 11-vuotias. Hän piti siitä niin paljon, että kysyi kirjastonhoitajalta, oliko saatavilla muita teoksia samalta kirjailijalta. Vuonna 1957, ollessaan 13-vuotias, Mukka sairastui aivoperäiseen meningiittiin, mikä vaikutti voimakkaasti hänen persoonallisuuteensa ja vaikutti hänen itsemurhayritykseensä vuotta myöhemmin.
Ollessaan 16-vuotias Mukka kirjoitti ensimmäisen romaaninsa, jonka kustantajat kuitenkin hylkäsivät. 17-vuotiaana Mukka aloitti opintonsa Taideakatemiassa, ja hän oli muutakin kuin vain kirjailija. Hän oli myös maalari. Kärsimyksensä takia hänen mielialansa vaihteli äärimmäisestä masennuksesta täydelliseen onnen tilaan.
Mukan ensimmäinen julkaistu kirjan ilmestyi hänen ollessa 19-vuotias. Maa on syntinen laulu sai vaihtelevia arvosteluja, mutta se myi erittäin hyvin. Seuraavien yhdeksän elinvuotensa aikana hän julkaisi kourallisen muita kirjoja ja jatkoi itsetuhoista käyttäytymistään, kuten ketjupolttamista, liiallista kahvin juomista ja valvomista. Kritiikki ja häntä käsittelevä ankara lehtiartikkeli aiheuttivat hänelle lopulta sydänkohtauksen, johon hän kuoli vuonna 1973.

Comments

Hide