Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Eino Leino
Runoilija Eino Leino on monen mukaan suomalaisen runouden johtaja ja edelläkävijä, sillä hänen työnsä yhdistää runouden moderneja elementtejä perinteisempiin kansanrunoudellisiin ominaisuuksiin. Myös filosofi Friedrich Nietzschen vaikutus on ilmeistä hänen runoudessaan. Leinon työ on erittäin merkittävää, koska siinä on paljon samankaltaisuutta tärkeän suomalaisen eeppisen runon, Kalevalan, kanssa. Useat hänen teoksensa keskittyvät epätoivon, rakkauden ja luonnon teemoihin.
Leino oli kymmenpäisen sisarusparven kuopus. Hän julkaisi ensimmäisen runonsa ollessaan vain 12-vuotias. Täytettyään 18 vuotta hän oli jo julkaissut ensimmäisen runokokoelmansa. Hän aloitti kirjallisuuden opiskelun Helsingin yliopistossa vuonna 1895, mutta keskeytti opinnot ennen valmistumista ja hankki itselleen toimittajan paikan muutaman sanomalehden palveluksessa. Myöhemmin hän yritti elvyttää suomalaista teatteria kirjoittamalla näytelmiä. Kun Suomen sisällissota alkoi, hän kauhistui näkemäänsä kavaluutta ja väkivaltaa. Sodan jälkeen hän menetti uskonsa Suomeen luotavaan kansalliseen yhtenäisyyteen.
Leino julkaisi kaikkiaan noin 70 runo- ja novellikokoelmaa. Hänen Helkavirsiä kokoelmansa ovat kuuluisimpia hänen teoksistaan, koska ne muistuttavat, ja niissä on eniten viittauksia suomalaisen kulttuurin perinteiseen kansanrunouteen ja myytteihin.
Omien teoksiensa lisäksi Leino on saanut mainetta Danten Jumalaisen näytelmän kääntämisestä suomenkielelle.

Comments

Hide