Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Bo Carpelan
Bo Gustaf Bertelsson Carpelan, joka tunnetaan paremmin nimellä Bo Carpelan, oli suomalainen kirjailija, joka kirjoitti kaikki teoksensa ruotsinkielellä. Hän on tähän mennessä ainoa kirjailija, joka on saanut Finlandia-palkinnon kahdesti. Hän sai myös Euroopan kirjallisuuspalkinnon vuonna 2006.
Carpelan syntyi Suomen pääkaupungissa, Helsingissä. Hänen perheensä eli hyvin vaatimattomasti ja he horjuivat köyhyyden partaalla suuren laman aikana. Carpelan kiinnostui kirjoista jo nuorena ja meni opiskelemaan kirjallisuutta Helsingin yliopistoon. Hän suoritti maisterin tutkinnon toisen maailmansodan jälkeen ja jatkoi sitten opintojaan Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa, suorittaen lopulta tohtorin tutkinnon.
Carpelanin ensimmäinen kirja oli runokokoelma, jonka teemana oli epätoivo. Ensimmäisen runokirjan jälkeen Carpelan ryhtyi kirjoittamaan proosaa kynäillen ensin kaksi lastenkirjaa ennen kuin rupesi kirjoittamaan aikuisille tarkoitettuja teoksia. Hänen apokalyptinen kuunnelmansa On ilta, on hyvin myöhä jatkoi masennuksen ja epätoivon teemaa, joka oli yleinen läpi hänen kuusikymmenvuotisen uransa.
Carpelan kuvasi kuuluisassa kirjassaan, Axel, isosetäänsä, joka oli paroni ja kuuluisan säveltäjän, Jean Sibeliuksen, hyvä ystävä. Vaikka Carpelanin isosedällä oli paronin arvonimi, hän oli aivan yhtä rahaton kuin Carpelanin perhekin. Carpelanin isosetä ei ollut ainoa, jolla oli yhteyksiä säveltäjiin. Säveltäjä Aulis Sallinen kirjoitti musiikin Carpelanin runoon "Vintern var hård."

Comments

Hide