Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Leena Krohn
Suomalainen kirjailija Leena Krohn syntyi Helsingissä vuonna 1947. Hän on ollut erittäin tuottelias kirjailija, ja on julkaissut suuria määriä novelleja, romaaneja, esseitä ja lastenkirjoja. Hän on saanut osakseen ainakin 30 kunnianosoitusta, ja hänen kirjojaan on käännetty ainakin 14 eri kielelle. Kriitikot sanovat hänen kirjoittavan tavalla, joka pohtii erilaisia maailmankatsomuksia, erityisesti illuusion ja todellisen maailman välistä rajaa. Hän käyttää usein keinoälyä mielikuvituksensa ilmaisuvälineenä, ja hänen tarinoissaan todellisen elämän osat punoutuvat tiukasti fiktioon.
Krohnin aikaiset teokset ovat lastenkirjoja, mutta hän vaihtoi aikuisten kirjallisuuteen vuonna 1983. Yksi hänen suosituimmista kirjoistaan on Tainaron, jonka tapahtumat sijoittuvat hyönteiskaupunkiin. Kirja on oikeastaan romaanin ja novellin ainutlaatuinen yhdistelmä. Toinen esimerkki Krohnin analyyttisestä mielikuvituksesta on hänen kirjansa Pereat Mundus, joka julkaistiin vuonna 1998. Kaikki hahmot näyttävät olevan jonkinlaisia kahden eri eläinlajin geneettisiä yhdistelmiä. Kirjassa esiintyy muun muassa khimaira, joka on apinan, ihmisen, vuohen ja suden yhdistelmä.
Vuonna 1992 Krohn voitti Suomen kirjasäätiön arvostetun parhaan kaunokirjallisen teoksen Finlandia-palkinnon teoksellaan Matemaattisia olioita ja jaettuja unia, joka on oikeastaan esseenovellien kokoelma. Hänen teoksensa Tainaron oli ehdokkaana sekä International Horror Guild -palkinnon että World Fantasy -palkinnon voittajaksi vuonna 2005.

Comments

Hide