Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sammallahdenmäen hautausmaa
Sammallahdenmäen hautausmaa on peräisin pronssiajalta ja se koostuu yli 30 erilaisesta graniitista valmistetusta hautakummusta. Alue sijaitsee syrjäisellä kukkulalla Suomessa Rauman ja Tampereen välillä. Kun alue otettiin käyttöön yli 3000 vuotta sitten, se sijaitsi rannikolla, mutta maa on kohonnut vuosien varrella, joten nykyään paikka sijaitsee kilometrien päässä rannikolta. Hautausmaa on merkittävä, koska se kertoo meille paljon siellä tuhansia vuosia sitten eläneestä sivilisaatiosta ja heidän hautajaisrituaaleistaan ja muista tärkeistä uskonnollisista ilmiöistä.
Hautakummut on tehty kivestä ja ne on koottu kivisten tai puisten alustojen päälle aluetta reunustaville jyrkänteille. Hautakumpujen sisällöistä on käynyt ilmi, että käytössä oli sekä hautaus että polttohautaus, ja että erilaisia esineitä haudattiin vainajien mukana. Arkeologit ovat löytäneet todistusaineistoa, jonka mukaan alueelle kuolleensa haudanneet ihmiset olivat auringonpalvojia, ja että alue luultavasti valittiin hautapaikaksi sen takia, että se nauttii auringonvalosta aamusta iltahämärään.
Sammallahdenmäki on Suomen suurin hautakumpualue, ja UNESCO lisäsi sen maailmanperintöluetteloon vuonna 1999. Kaivaukset alueella aloitettiin vuonna 1891, jolloin löydettiin ensimmäiset neljä hautakumpua. Hautakumpuja on enemmän kuin alueella viimeisten tuhansien vuosien aikana tunnetusti eläneitä sivilisaatioita, eivätkä arkeologit ole vielä onnistuneet yhdistämään Sammallahdenmäen hautaamisia mihinkään erityiseen alueelta löytyneeseen siirtokuntaan.

Comments

Hide