Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Mika Waltari
Mika Waltari oli historiallisten romaanien kirjailija, jonka kuuluisin teos on Sinuhe egyptiläinen. Tämän suomalaisen kirjailijan teoksia on käännetty 30 kielelle. Monet suomalaiset pitävät häntä yhtenä maansa parhaana 1900-luvun kirjailijana.
Waltari syntyi Helsingissä, ja hänen isänsä kuoli Waltarin ollessa vain 5-vuotias. Hän oli vasta lapsi, kun Suomen sisällissota alkoi maan pääkaupungissa. Myöhemmin hän opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa, äitinsä toivomuksesta. Waltari itse oli kiinnostunut kirjallisuudesta, estetiikasta ja filosofiasta. Yliopistossa ollessaan hän alkoi kirjoittaa aikakauslehdille. Ensimmäisen kirjansa Waltari julkaisi vuonna 1925, ja pian sen jälkeen hän muutti Pariisiin, jossa hän kirjoitti ensimmäisen merkittävän teoksensa, Suuren Illusionin. Monet kriitikot rinnastavat romaanin amerikkalaisten, ensimmäisen maailmansodan aikaisten kirjailijoiden teoksiin.
Uransa aikana Waltari matkusteli paljon Euroopassa, toimitti aikakauslehtiä ja kirjoitti sanomalehtiin eri puolilla maanosaa. Hänen oli helppo siirtyä tyylilajista toiseen vaivattomasti. Hän voitti urallaan monia kirjallisuuskilpailuja. Yksi hänen tunnetuimmista hahmoistaan, Komisario Palmu, sai alkunsa yhdestä näihin kilpailuihin kirjoitetusta teoksesta. Toisen maailmansodan aikana hän ryhtyi kirjoittamaan poliittista propagandaa, joka sai osakseen paljon julkisuuta ja suurta menestystä. Tähän aikaan hän kirjoitti ensimmäisen kuuluisan romaaninsa, Sinuhe egyptiläinen.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FinnishPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

 

Mika Waltari

Mika Waltari oli historiallisten romaanien kirjailija, jonka kuuluisin teos on Sinuhe

egyptiläinen. Tämän suomalaisen kirjailijan teoksia on käännetty 30 kielelle. Monet

suomalaiset pitävät häntä yhtenä maansa parhaana 1900-luvun kirjailijana.

Waltari syntyi Helsingissä, ja hänen isänsä kuoli Waltarin ollessa vain 5-vuotias. Hän oli

vasta lapsi, kun Suomen sisällissota alkoi maan pääkaupungissa. Myöhemmin hän opiskeli

teologiaa Helsingin yliopistossa, äitinsä toivomuksesta. Waltari itse oli kiinnostunut

kirjallisuudesta, estetiikasta ja filosofiasta. Yliopistossa ollessaan hän alkoi kirjoittaa

aikakauslehdille. Ensimmäisen kirjansa Waltari julkaisi vuonna 1925, ja pian sen jälkeen hän

muutti Pariisiin, jossa hän kirjoitti ensimmäisen merkittävän teoksensa, Suuren Illusionin.

Monet kriitikot rinnastavat romaanin amerikkalaisten, ensimmäisen maailmansodan aikaisten

kirjailijoiden teoksiin.

Uransa aikana Waltari matkusteli paljon Euroopassa, toimitti aikakauslehtiä ja kirjoitti

sanomalehtiin eri puolilla maanosaa. Hänen oli helppo siirtyä tyylilajista toiseen

vaivattomasti. Hän voitti urallaan monia kirjallisuuskilpailuja. Yksi hänen tunnetuimmista

hahmoistaan, Komisario Palmu, sai alkunsa yhdestä näihin kilpailuihin kirjoitetusta

teoksesta. Toisen maailmansodan aikana hän ryhtyi kirjoittamaan poliittista propagandaa,

joka sai osakseen paljon julkisuuta ja suurta menestystä. Tähän aikaan hän kirjoitti

ensimmäisen kuuluisan romaaninsa, Sinuhe egyptiläinen.