Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Elias Lönnrot
Elias Lönnrot saattaa olla Suomen kirjallisuushistorian tärkein henkilö, sillä hän kokosi Kalevalan, suomalaisesta kansanrunoudesta koostuvan kansalliseepoksen. Lönnrot oli ammatiltaan lääkäri, mutta hänen harrastuksensa oli filologia ja runojen kerääminen suomalaisesta suullisesta kansanperinteestä.
Lönnrot syntyi Sammatin kylässä, ja hän aloitti lääketieteen opintonsa Turun akatemiassa. Samana vuonna, jolloin hän aloitti opintonsa, yliopisto ja puolet Turun kaupungista tuhoutui Turun suuressa palossa. Lönnrot siirtyi Helsingin yliopistoon saattamaan lääketieteen tutkintonsa päätökseen. Hänestä tuli lääkäri pohjoissuomalaiseen Kajaanin kaupunkiin, mutta maata vaivasi niihin aikoihin suuri nälänhätä. Nälänhätä oli niin paha, että edellinen lääkäri oli eronnut virastaan.
Lönnrot alkoi kerätä kansantarinoita vuonna 1827 ja alkoi kiertää maata sapattivapaillaan kerätäkseen yhä enemmän tarinoita. Hän kirjoitti myös ensimmäisen merkittävän kasvitieteellisen kirjan suomenkielellä. Lopulta hän päätti aloittaa tarinoiden kokoamisen yhtenäiseksi juoneksi, vaikka tiedemiehet eivät välttämättä usko niiden alun perin olevan tarkoitettu kulkemaan yhdessä. Tästä huolimatta Kalevala on monien mielestä tärkein suomenkielinen kirjallinen teos. Eepos oli erittäin keskeisessä asemassa Suomen kansallisen identiteetin kehityksessä.

Comments

Hide