Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Väinö Linna
Monet pitävät Väinö Linnaa 1900-luvun vaikutusvaltaisimpana ja tärkeimpänä suomalaisena kirjailijana. Vain kolmen romaanin jälkeen hänen kirjallinen maineensa levisi hyvin nopeasti. Linnan Täällä pohjantähden alla -trilogia ja Tuntematon sotilas ovat ehkä hänen kansainvälisesti tunnetuimmat teoksensa.
Linna syntyi Urjalassa ja hänellä oli kuusi sisarusta. Hänen isänsä kuoli Linnan ollessa vain kahdeksanvuotias. Linna ihastui seikkailukertomuksiin jo lapsena ja lainasi useita romaaneja paikallisesta kirjastostaan. Hän kävi koulua vain kuusi vuotta ennen kuin astui työelämään, ja päätyi armeijaan asevelvollisuuden takia toisen maailmansodan aikana. Hänen kirjoittamista kohtaan tuntema rakkaus alkoi kukoistaa hänen palvellessaan osaston johtajana armeijassa, ja hän kirjoitti useita huomioita kokemuksistaan.
Sodan jälkeen Linna meni naimisiin ja aloitti työt paikallisella kangastehtaalla. Hän kulutti aikaansa kirjoittamalla ja lukemalla kuuluisten kirjailijoitten kuten Nietzschen ja Dostojevskin teoksia. Hänen kaksi ensimmäistä kirjaansa eivät saaneet suurta menestystä, mutta kolmas, Tuntematon sotilas, teki hänestä kuuluisan monesta syystä. Hän käytti kokemuksiaan jatkosodassa tarinan kehittämiseen, ja monet kriitikot arvostelivat kirjaa ankarasti. Toiset kriitikot taas tunnustivat kirjan olevan tärkeä osa Suomen kansallista identiteettiä.
Linnan toinen pääteos, Täällä pohjantähden alla -trilogia, kertoo torpparin elämästä, ja Linna kirjoitti sen muutettuaan maaseudulle maanviljelijäksi.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FinnishPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 

Väinö Linna

Monet pitävät Väinö Linnaa 1900-luvun vaikutusvaltaisimpana ja tärkeimpänä suomalaisena

kirjailijana. Vain kolmen romaanin jälkeen hänen kirjallinen maineensa levisi hyvin nopeasti.

Linnan Täällä pohjantähden alla -trilogia ja Tuntematon sotilas ovat ehkä hänen

kansainvälisesti tunnetuimmat teoksensa.

Linna syntyi Urjalassa ja hänellä oli kuusi sisarusta. Hänen isänsä kuoli Linnan ollessa vain

kahdeksanvuotias. Linna ihastui seikkailukertomuksiin jo lapsena ja lainasi useita romaaneja

paikallisesta kirjastostaan. Hän kävi koulua vain kuusi vuotta ennen kuin astui työelämään, ja

päätyi armeijaan asevelvollisuuden takia toisen maailmansodan aikana. Hänen kirjoittamista

kohtaan tuntema rakkaus alkoi kukoistaa hänen palvellessaan osaston johtajana armeijassa, ja

hän kirjoitti useita huomioita kokemuksistaan.

Sodan jälkeen Linna meni naimisiin ja aloitti työt paikallisella kangastehtaalla. Hän kulutti

aikaansa kirjoittamalla ja lukemalla kuuluisten kirjailijoitten kuten Nietzschen ja

Dostojevskin teoksia. Hänen kaksi ensimmäistä kirjaansa eivät saaneet suurta menestystä,

mutta kolmas, Tuntematon sotilas, teki hänestä kuuluisan monesta syystä. Hän käytti

kokemuksiaan jatkosodassa tarinan kehittämiseen, ja monet kriitikot arvostelivat kirjaa

ankarasti. Toiset kriitikot taas tunnustivat kirjan olevan tärkeä osa Suomen kansallista

identiteettiä.

Linnan toinen pääteos, Täällä pohjantähden alla -trilogia, kertoo torpparin elämästä, ja Linna

kirjoitti sen muutettuaan maaseudulle maanviljelijäksi.