Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Väinö Linna
Monet pitävät Väinö Linnaa 1900-luvun vaikutusvaltaisimpana ja tärkeimpänä suomalaisena kirjailijana. Vain kolmen romaanin jälkeen hänen kirjallinen maineensa levisi hyvin nopeasti. Linnan Täällä pohjantähden alla -trilogia ja Tuntematon sotilas ovat ehkä hänen kansainvälisesti tunnetuimmat teoksensa.
Linna syntyi Urjalassa ja hänellä oli kuusi sisarusta. Hänen isänsä kuoli Linnan ollessa vain kahdeksanvuotias. Linna ihastui seikkailukertomuksiin jo lapsena ja lainasi useita romaaneja paikallisesta kirjastostaan. Hän kävi koulua vain kuusi vuotta ennen kuin astui työelämään, ja päätyi armeijaan asevelvollisuuden takia toisen maailmansodan aikana. Hänen kirjoittamista kohtaan tuntema rakkaus alkoi kukoistaa hänen palvellessaan osaston johtajana armeijassa, ja hän kirjoitti useita huomioita kokemuksistaan.
Sodan jälkeen Linna meni naimisiin ja aloitti työt paikallisella kangastehtaalla. Hän kulutti aikaansa kirjoittamalla ja lukemalla kuuluisten kirjailijoitten kuten Nietzschen ja Dostojevskin teoksia. Hänen kaksi ensimmäistä kirjaansa eivät saaneet suurta menestystä, mutta kolmas, Tuntematon sotilas, teki hänestä kuuluisan monesta syystä. Hän käytti kokemuksiaan jatkosodassa tarinan kehittämiseen, ja monet kriitikot arvostelivat kirjaa ankarasti. Toiset kriitikot taas tunnustivat kirjan olevan tärkeä osa Suomen kansallista identiteettiä.
Linnan toinen pääteos, Täällä pohjantähden alla -trilogia, kertoo torpparin elämästä, ja Linna kirjoitti sen muutettuaan maaseudulle maanviljelijäksi.

Comments

Hide