Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Juhani Aho
Juhani Aho syntyi Johannes Brofeldtin nimisenä Lapinlahdella. Hän oli ensimmäinen suomeksi kirjoittanut ammattikirjailija, ja jo omana aikanaan hän oli tunnetuin suomalainen kirjailija Skandinaviassa. Hänen erikoisalaansa olivat novellit, jotka tunnetaan erityisesti nimellä "lastut". Niiden tarkoituksena oli kuvata vain pientä osa suurempaa kokonaisuutta, kuten kappaletta jokapäiväistä elämää tai jotakin monimutkaisempaa poliittisten allegorioiden muodossa.
Kriitikot huomasivat, että Ahon tyyli vaihteli suuresti ajan kuluessa, ja että hänen novellinsa edustivat monia kirjallisia liikkeitä. Hänen ensimmäinen romaaninsa, Rautatie, on erinomainen esimerkki siitä, kuinka realismi raivasi tiensä Ahon aikaiseen kirjallisuuteen. Hänen myöhempi tuotantonsa oli taipunut enemmän uusromantiikan suuntaan.
Rautatietä pidetään hänen ensimmäisenä suurena teoksenaan. Se saavutti nopeasti suuren suosion, ja siitä tuli aikansa kolmanneksi myydyin romaani Suomessa. Vain eepoksia Kalevala ja Vänrikki Stoolin tarinat myytiin sitä enemmän. Hänen romaaninsa, Yksin, oli hyvin kiistelty. Se oli roman a clef, tai "avainromaani". Kirja oli todellinen taideteos, sillä se kuvasi todellista elämää, joka oli kuorrutettu kerroksella fiktiota. Itse asiassa se oli omaelämäkerrallinen tarina, joka kuvasi Ahon rakkautta Aino Järnefeltiin, joka oli kihloissa ja joka lopulta meni naimisiin toisen miehen kanssa. Lopulta Ahosta ja Järnefeltin aviomiehestä tuli erittäin hyvät ystävät, ja he asuivat naapureina.
Toinen merkittävä Ahon teos oli tarina nimeltä "Siihen aikaan kun isä lampun osti," jota suomalaiset vielä nykyäänkin käyttävät viitteenä puhuessaan jostain uudesta markkinoille tulevasta teknologiasta.

Comments

Hide