Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hanko
Suomalainen Hangon kaupunki sijaitsee maan etelärannikolla, noin 80 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen. Kaupunki on kaksikielinen. Noin puolet sen asukkaista puhuu suomea ja puolet ruotsia. Suomea puhuvat ovat hienoisessa enemmistössä, vaikkakin vain noin 5 prosentilla.
Hangon kaupunki sijaitsee Hankoniemellä, kauniissa saaristossa, joka houkuttelee matkailijoita kaikkialta maailmasta. Kaupungilla on yli 30 kilometriä nautittavaa hiekkarantaa ja noin 100 saareketta, joille voi tehdä tutkimusmatkoja. Useimmat kaupungin rakennuksista ovat suhteellisen uusia, sillä ne on uudelleenrakennettu Venäjän pommitusten tuhottua ne toisessa maailmansodassa.
Kaksi kaupungin huomattavinta tunnusmerkkiä maisemaa katsottaessa ovat sen vesitorni ja kirkko. Muita kiinnostavia kohteita ovat Bengtskarin majakka ja Neljän tuulen tupa, kahvila, jonka kerran omisti Marsalkka C.G. Mannerheim. Majakka on Skandinavian korkein, ja kahvila on kiinnostava, koska Mannerheim oli tärkeä sotilasjohtaja Suomessa. Hän kuoli vuonna 1951, mutta hänen omistamansa kahvila on edelleen suosittu nähtävyys.
Toinen erittäin suosittu vetonaula turisteille on Hangon Regatta, joka on kaupungin ykköskesätapahtuma. Purjehduksen harrastajat kaikkialta maailmasta kokoontuvat osallistuakseen kilpailuun, ja paikalle saapuu myös paljon nuorisoa, jota kiinnostaa hauskanpito purjehdusta enemmän. Muita suosittuja kesätapahtumia Hangossa ovat ratsastuskilpailut, tennisviikko ja kesäteatteri.

2 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FinnishPod101.com
Wednesday at 06:04 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Richard Rowley,


Thank you for your questions.

1. What is the purpose of etäisyydellä in the phrase "80 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen"? Doesn't "80 kilometriä Helsingistä länteen" work just as well?

Yes, it works as well. It depends on the whole sentence though.

For example: " Salo sijaitsee 80 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen" Salo is located at 80 km west of Helsinki

you would also say it; Salo sijaitsee 80 kilometriä Helsingistä länteen. Yes, it is Ok to say it like that too.

Etäisyys = distance


2. Why is suhteellinen in the genitive (or is it accusative?) case in the phrase, "Useimmat kaupungin rakennuksista ovat suhteellisen uusia"?

The word suhteellinen is inthe complement form. A complement is a part of a sentence, that tells what, or what kind, the subject is or isn't. The complement can be either a noun or an adjective. The sentence verb is always "olla."

Examples :

Sinun hampaasi ovat loistavan valkoiset. Your teeth are wonderfully white.

Valokuvat olivat oikein onnistuneita. The pictures were really successful.

If the plural word doesn't mean one pair or entity, the complement is in the plural partitive.

Hope this helps a bit.


Let us know if you have any question.

Cheers,

Aarni

Team FinnishPod101.com
Richard Rowley
Wednesday at 03:43 AM
Your comment is awaiting moderation.

I have two questions about the dialogue:

1. What is the purpose of etäisyydellä in the phrase "80 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen"? Doesn't "80 kilometriä Helsingistä länteen" work just as well?


2. Why is suhteellinen in the genitive (or is it accusative?) case in the phrase, "Useimmat kaupungin rakennuksista ovat suhteellisen uusia"? I would have thought it would be "suhteellisia uusia" so that the adjective and noun were both plural partitive.


Thanks for any clarification you can help me with.