Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hanko
Suomalainen Hangon kaupunki sijaitsee maan etelärannikolla, noin 80 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen. Kaupunki on kaksikielinen. Noin puolet sen asukkaista puhuu suomea ja puolet ruotsia. Suomea puhuvat ovat hienoisessa enemmistössä, vaikkakin vain noin 5 prosentilla.
Hangon kaupunki sijaitsee Hankoniemellä, kauniissa saaristossa, joka houkuttelee matkailijoita kaikkialta maailmasta. Kaupungilla on yli 30 kilometriä nautittavaa hiekkarantaa ja noin 100 saareketta, joille voi tehdä tutkimusmatkoja. Useimmat kaupungin rakennuksista ovat suhteellisen uusia, sillä ne on uudelleenrakennettu Venäjän pommitusten tuhottua ne toisessa maailmansodassa.
Kaksi kaupungin huomattavinta tunnusmerkkiä maisemaa katsottaessa ovat sen vesitorni ja kirkko. Muita kiinnostavia kohteita ovat Bengtskarin majakka ja Neljän tuulen tupa, kahvila, jonka kerran omisti Marsalkka C.G. Mannerheim. Majakka on Skandinavian korkein, ja kahvila on kiinnostava, koska Mannerheim oli tärkeä sotilasjohtaja Suomessa. Hän kuoli vuonna 1951, mutta hänen omistamansa kahvila on edelleen suosittu nähtävyys.
Toinen erittäin suosittu vetonaula turisteille on Hangon Regatta, joka on kaupungin ykköskesätapahtuma. Purjehduksen harrastajat kaikkialta maailmasta kokoontuvat osallistuakseen kilpailuun, ja paikalle saapuu myös paljon nuorisoa, jota kiinnostaa hauskanpito purjehdusta enemmän. Muita suosittuja kesätapahtumia Hangossa ovat ratsastuskilpailut, tennisviikko ja kesäteatteri.

Comments

Hide