Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jean Sibelius
Suomen kansallissäveltäjä, Jean Sibelius, (1865 - 1957) antoi meille valtavan määrän kiehtovia klassisia sävellyksiä. Hänen tunnetuimmat työnsä, Valse triste, Finlandia, Luonnotar ja Tapiola, nauttivat kansainvälistä suosiota. Hän sisällytti sinfonisia syklejä teoksiinsa, joista on tullut yhtä arvostettuja ja suosittuja kuin Beethovenin sävellyksistä. Hänen teoksiinsa kuuluu sekä helposti kuunneltavia pieniä sävellyksiä, että mestariteoksia, joissa on mutkikkuutta ja suurta syvyyttä.
Jean Sibelius oppi lukemaan musiikkia jo nuorena, sillä hän sai oppitunteja tädiltään. Hän soitti pianokappaleita, sekä sooloja että duettoja sisarensa, Lindan, kanssa. Hän alkoi säveltää pianolle ja viululle lapsena ja käytti näitä lapsuuden kokemuksia hyväkseen säveltäessään teoksiaan maailmalle aikuisena. Sibelius pyrki jatkuvasti laajentamaan tietojaan ja hän kykeni kasvattamaan musiikillisen luovuuden hienompia nyansseja tuoden säveltämäänsä musiikkiin syvyyttä, jota ei aluksi tunnistettu.
Sibelius sävelsi musiikkia viidellä vuosikymmenellä, 1880-luvulta 1920-luvulle. Hänen kappaleensa kehittyivät yksinkertaisista teoksista sellaisiin, jotka edustivat sekä aikaista romantiikkaa että wieniläistä klassista koulukuntaa. Vuosikymmenten ja useiden sävellystensä ansiosta Sibelius pystyi esittämään instrumentaalisuuden ilmauksia, joita muut säveltäjät koskettivat vain ohimennen.

Comments

Hide