Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Amoc
Mikkal Morottaja, joka tunnetaan nimellä Amoc, on uusi tulokas rap-musiikin maailmassa. Hän on 20-vuotias ja laulaa yhdellä maailman harvinaisimmista kielistä—Inarin saamenkielellä, jota puhuu kielellisen sukupuuton uhkaama suomalainen yhteisö. Kieltä puhuu vain 300-400 ihmistä, joten Amoc on erittäin erikoistunut esiintyjä. Hänellä on hyvin matala ääni, joka resonoituu murinaksi hänen laulaessaan. Sen lisäksi, että Amoc laulaa harvinaisella kielellä, hänen ainutlaatuinen äänensä tuottaa soundin, jota hänen faninsa arvostavat. Amocin lyriikat ovat hänen luomansa äänen vastakohta - ne ovat intensiivisiä, rap-tyylisiä ja syvästi liikuttavia.
Alueen lapset oppivat kieltä päivähoidossa, minkä ansiosta he ymmärtävät Amocin rap-musiikkia - huolimatta siitä, että kieli on niin harvinainen. Vaikka lyriikat ovat paikoin melko aggressiivisia, vanhemmat soittavat usein Amocin musiikkia jopa pienille lapsille iskostaakseen heihin ylpeyden tunteen omaa kieltään kohtaan.
Amocin murisevasta äänestä on tullut fanien suosikki. Uusi soundi, huolimatta yleisölle esitetyistä sanoista, viehättää nuorempia sukupolvia. Uusien asioiden etsiminen on siirtymäriitti nuorille heidän siirtyessään kohti aikuisuutta.

Comments

Hide