Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Finnish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Mies raportoi yrityksensä myyntituloksesta kokouksessa.
Mitä kahta taulukkoa hän käyttää presentaatiossaan?
Katsokaa monistetta, olkaa hyvä. Vasen taulukko näyttää yrityksemme myynnin viimeisen kolmen vuoden ajalta ja myyntiennusteen kuluvalle vuodelle. Oikea taulukko näyttää kuukausittaisen erittelyn myynneissä tämän vuoden lokakuulle asti. Nyt, katsokaapa vasenta taulukkoa. Se näyttää, että myynnit ovat kasvaneet vakaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja jos voimme yhä kasvattaa myyntiämme, tämän vuoden kokonaismyynti tulee osoittamaan kasvua viime vuodesta. Seuraavaksi, katsokaa oikeaa taulukkoa. Oikea taulukko näyttää, että kampanjat jotka ajoimme huhti- ja elokuussa olivat melko tehokkaita.
Ymmärrän, mutta myynnit vähenivät touko- ja syyskuussa kampanjoiden jälkeen.
Kyllä, mutta tämänkaltainen vaihtelu on väistämätöntä. Odotan tämän vuoden myyntituloksen näyttävän kasvua viime vuodesta jos voimme jatkaa myyntiemme kasvattamista.
Mitä kahta taulukkoa hän käyttää presentaatiossaan?
Mies raportoi yrityksensä myyntituloksesta kokouksessa.
Mitä kahta taulukkoa hän käyttää presentaatiossaan?
Katsokaa monistetta, olkaa hyvä. Vasen taulukko näyttää yrityksemme myynnin viimeisen kolmen vuoden ajalta ja myyntiennusteen kuluvalle vuodelle. Oikea taulukko näyttää kuukausittaisen erittelyn myynneissä tämän vuoden lokakuulle asti. Nyt, katsokaapa vasenta taulukkoa. Se näyttää, että myynnit ovat kasvaneet vakaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja jos voimme yhä kasvattaa myyntiämme, tämän vuoden kokonaismyynti tulee osoittamaan kasvua viime vuodesta. Seuraavaksi, katsokaa oikeaa taulukkoa. Oikea taulukko näyttää, että kampanjat jotka ajoimme huhti- ja elokuussa olivat melko tehokkaita.
Ymmärrän, mutta myynnit vähenivät touko- ja syyskuussa kampanjoiden jälkeen.
Kyllä, mutta tämänkaltainen vaihtelu on väistämätöntä. Odotan tämän vuoden myyntituloksen näyttävän kasvua viime vuodesta jos voimme jatkaa myyntiemme kasvattamista.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide