Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FinnishPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hi FinnishPod101 listeners!

Have you ever experienced culture shock?

FinnishPod101.com Verified
Monday at 07:19 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hei Nadia!


Kiitos hyvästä kysymyksestä.

Tässä videossa esiintyy lause "professori selittää diagrammia", eli verbi on preesenssissä. Tässä lauseessa tekeminen siis jatkuu yhä ja siksi diagrammi on partitiivissa.

Lesson notes-osiossa on sama lause myös imperfektissä, olet aivan oikeassa. Jos lauseen verbi on imperfektissä eli menneessä aikamuodossa, niin silloin voimme toki käyttää myös genetiiviä: "Professori selitti diagrammin.". Tässä tapauksessa saamme kuitenkin sen käsityksen, että professori selitti diagrammin kokonaan - hän toteutti jonkin teon kokonaan. Jos käytämme partitiivia, eli "Professori selitti diagrammia", ymmärrämme, että professori kertoi diagrammista, mutta ei välttämättä kertonut siitä vielä aivan kaikkea.


Auttoiko tämä, vai oliko liian monimutkaista?

If you would like me to write the above in English as well, just let me know. :smile:


Parhain terveisin,

Päivi

Team FinnishPod101.com

Nadia
Friday at 08:36 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hei! Katsoin Lesson Notes. Ja siellä on lause - Professori selitti diagrammia. Miksi siinä lausessa kaytetään partitiivi, jos prosessi loppui. Voisimmeko me sanoa - Professori selitti diagrammin? Kiitos